Sledování vytížení výroby či vytížení strojů

Systém je určen pro sledování vytížení výroby a výrobních prostředků. Základem technického řešení je instalace sledovací jednotky, která zaznamenává data z jednotlivého výrobního prostředku (např. lisu, sítotisku, šicího stroje).

Zpravidla se zaznamenává zapnutí a vypnutí stroje (jeho hlavního vypínače) a počet cyklů stroje (např. u lisu) nebo délka jeho chodu (např. u šicího stroje). Tato data jsou následně elektronicky zpracována a prezentována uživateli ve formě sestav a grafů, případně jako “surová data” např. v MS Excelu pro další statistické zpracování

Více informací
Na vyžádání
Sledování vytížení výroby

Popis

Systém je určen pro sledování vytížení výroby a výrobních prostředků.

Typickou motivací pro instalaci systému je:

 • potřeba získat přesný přehled o produktivitě jednotlivých pracovišť, tedy o počtu vyrobených kusů, hodinové produktivitě, časech odstávek pro servis, technologických přestávkách atd.,
 • potřeba dohledu nad prací zaměstnanců, tedy (zpravidla po zavedení “přihlašování” k systému pomocí bezkontaktních karet nebo PINu) sledování rozdílů produktivity a mrtvých časů mezi jednotlivými zaměstnanci,
 • potřeba dohledu nad spotřebou energií a snaha zabránit plýtvání energetickými zdroji,
 • sledování změn v produktivitě vyvolaných změnou organizačních opatření nebo postupů výroby, kdy elektronické sledování umožňuje postihnout i několikaprocentní změny velmi přesně.

Základem technického řešená je instalace sledovací jednotky, která zaznamenává data z jednotlivého výrobního prostředku (např. lisu, sítotisku, šicího stroje). Zpravidla se zaznamenává zapnutí a vypnutí stroje (jeho hlavního vypínače) a počet cyklů stroje (např. u lisu) nebo délka jeho chodu (např. u šicího stroje). Tato data jsou následně elektronicky zpracována a prezentována uživateli ve formě sestav a grafů, případně jako “surová data” např. v MS Excelu pro další statistické zpracování

Podle typu technologie se zpravidla zavádí statistické ukazatele typu procent mrtvého času, procent času odstávek nebo i složitější matematické konstrukce, například korelace mezi počtem poruch či nucených odstávek stroje a zaměstnancem (směnou), která jej v okamžiku poruchy resp. odstávky obsluhuje.

Naše zařízení používá v automatizační technice standardní vstupy a výstupy, je k němu tedy možné připojit téměř jakékoliv strojní zařízení. Není-li možné například z důvodu záruky, rozměrů nebo bezpečnosti zasahovat do stroje, je možné instalovat externí snímače – např. optické nebo kapacitní detektory pohybů a polohy.

Pro motivaci zaměstnanců je možné data ze systému připojit k zobrazovacímu panelu počtu vyrobených kusů, kde je podle požadavku zákazníka barevně, číselně nebo graficky zobrazeno plnění plánu.

Podrobný popis

Užíváme sledovací jednotku, která je vybavena čtyřmi spínacími vstupy 24 V AC/DC (nebo pro připojení bezpotenciálového kontaktu) a která je schopna jednoduše zpracovat signál z připojených vstupů.

Pro každý vstup je možné navolit režim sledování jeho stavu:

 • jednoduché sledování stavu zapnuto/vypnuto (např. chod vřetene, zapnutí pece, signály poruchy apod.),
 • počítání impulsů (např. chodů lisu),
 • vstup elektroměru (přepočet dat z připojeného elektroměru na spotřebu v kW tam, kde má smysl sledovat spotřebu stroje).

Dalším sledovaným signálem je samotné napájení sledovací jednotky, napájené (kvůli bezpečnosti) vždy za hlavním vypínačem stroje. Při vypnutí hlavního vypínače se ze zálohovacího akumulátorku zaznamenává časový okamžik vypnutí a jednotka se následně uspí.

Koncepce sběru dat

Sledovací jednotky, instalované na jednotlivých strojích, zaznamenávají data o chodu strojů. Tato data je nutné nějakým způsobem přenést k jejich konečnému uživateli, který provede vyhodnocení.

Je možné více různých technických řešení:

 • off-line přenos dat, kdy jednotlivé sledovací jednotky pracují jako „černé skříňky“ s pamětí na několik týdnů provozu a v případě potřeby (nebo pravidelně, např. jednou týdně) je obejde technik, který stiskem tlačítka překopíruje obsah pamětí jednotek na USB flash disk,
 • on-line přenos dat, kdy jednotky samotné žádná data neukládají, ale přenáší je on-line na server systému.

on-line systému předpokládáme využití sítě Wi-Fi nebo ethernet a komunikaci běžnými internetovými standardy TCP/IP se serverem, který bude umístěn a provozován buď vzdáleně u nás, nebo můžeme server fyzicky dodat – poté ho provozuje místní IT oddělení (v tom případě by šlo o malý NAS server – potřebný výkon je minimální).

Zpracování výsledných dat

Zjištěná data je nutné nějak zobrazovat a vyhodnocovat.

„Surová“ data mají vždy formu tabulky se sloupci typu čas, identifikace stroje, událost (např. zapnutí napájení). Tato data je následně nutné zpracovat do přehledné formy podle Vašich požadavků, například jako grafické zobrazení chodu jednotlivých strojů na časové ose a tabelární sestavy pro jednotlivé směny a stroje, případně zaměstnance.

On-line řešení je schopné zobrazovat tato zpracované údaje v reálném čase; off-line řešení samozřejmě až poté, co se provede stažení dat z jednotlivých sledovacích jednotek.

Logicky se nabízí mnohá rozšíření systému: sledování vytížení strojů podle práce na jednotlivých zakázkách (na terminál u stroje se zadává, na jaké zakázce se pracuje), sledování prostojů strojů (např. zadání stavu „seřizuji“ nebo „čekám na opravu“ buď z technologie nebo ručně tlačítkem a následné vyhodnocení těchto prostojů) atd.

Cenová nabídka

Informativně pro odběr 10 ks sledovacích jednotek v naznačeném provedení sdělujeme cenové relace:

 • 1 ks sledovací jednotky s off-line přenosem dat – 7 300 Kč
 • 1 ks sledovací jednotky s on-line přenosem dat – 11 600 Kč (pro Wi-Fi)
 • Doplnění sledovací jednotky o čtečku identifikační karty zaměstnance nebo o klávesnici pro PIN kód – 820 Kč
 • Doplnění sledovací jednotky o dotykový LCD displej – 3 800 Kč
 • Elektroměr třífázový max. 3×50 A ke sledovací jednotce (v případě potřeby sledovat spotřebu el. energie) – 1 400 Kč
 • Pro off-line řešení: specializovaný software + úpravy algoritmů do 5 hod. – 6 000 Kč
 • Pro on-line řešení: provoz serveru u nás vč. vyhodnocovacího softwaru – 430 Kč měsíčně (je-li technicky možné)
 • Pro on-line řešení: miniserver + software pro instalaci u Vás – od 17 000 Kč
 • Konzultace a/nebo technické práce na místě instalace – 550 Kč/hod. + cestovné a čas na cestě

Zařízení předáváme s natolik podrobnou dokumentací, aby je byla schopna místní údržba samostatně do strojů nainstalovat – není nutné, abychom instalaci prováděli my.

Ceny uvedeny bez DPH.

Kontaktujte nás

Máte zájem o systém pro sledování vytížení výroby?

Ozvěte se nám, rádi Vám poradíme.

  Máte zájem o speciální elektroniku na zakázku?

  Potřebujete moderní a spolehlivou elektroniku? Outsourcovat vývoj elektroniky nebo kompletní nový výrobek či systém? Ozvěte se nám! Rádi Vám poradíme s drobnými i složitými aplikacemi.

  Napište nám