Vývoj elektroniky

Produkty

Podpora a zájmová sekce

Displej - zobrazovací panel počtu vyrobených kusů a produktivity DFM

Zobrazení stavu výrobních všech linek - vizualizace efektivity výroby
Zobrazovací panel počtu vyrobených kusů a produktivity

Zařízení je určeno pro sledování produktivity výrobní linky. Počet vyrobených kusů na jednotlivých pracovištích od začátku směny se zobrazuje na velkoplošném LED displeji; zobrazené číslo má barvu podle produktivity za posledních např. 30 minut: zeleně se zobrazuje výkon nad normu, žlutě v normě, červeně pod normu, blikajícím červeným číslem výpadek výroby. Volitelně je možné zobrazovat plnění plánu v procentech nebo zobrazit data ve formě jednoduchého grafu.

Zařízení může být připojeno do sítě LAN, pomocí které odesílá vedoucímu výroby na konci každé směny zprávu o počtu vyrobených kusů a časový přehled, zpracovatelný například v MS Excelu.

LED displej vnitřní, pro zavěšení
Displej DFM: zobrazení stavu výrobní linky - vizualizace efektivity výroby
Referenční instalace - automatická lakovna Fritzmeier

Pro zobrazení stavu výrobní linky automatizované lakovny Fritzmeier byl instalován jeden velkoplošný diplej 96 x 16 cm (viz velkoplošné displeje), zavěšený ve výrobní hale nad hlavním vjezdem.

Na displeji se zobrazuje počet od začátku směny nalakovaných závěsů ve třech částech linky: kataforézním lakování, lakovací kabině 1 a lakovací kabině 2. Barva zobrazení je řízena počtem vyrobených kusů za posledních 30 minut, případně (podle nastavení systému) i plněním zadaného denního, měsíčního či ročního plánu.

Začátek a konec směny určuje mistr výroby stiskem bezdrátového dálkového ovladače.

Pomocí webového rozhraní zařízení je možné z celé podnikové sítě sledovat provoz lakovny a konfigurovat po zadání hesla parametry tabule.

Pomocí prohlížeče je rovněž možné zvolit zobrazení informací o počtu vyrobených kusů menším písmem a doplnit vlastní text (např. "Pozor náledí!").

Obdobným způsobem jsou vybaveny i ostatní výrobní linky firmy, kde je někdy zadávání počtu kusů prováděno pouze ručně, tlačítkem bezdrátového ovladače.

Na LCD televizorech je následně zobrazována celková informace o stavu výroby, aktivitě směn a plnění plánu na všech linkách.

Konfigurace tabule
Konfigurace tabule: provedení v lakovně Fritzmeier
Možnosti propojení systémů

Zařízení je možné integrovat s naším systémem pro sledování efektivity výroby. Je možné rovněž propojit systém pomocí sítě LAN s nadřazenými informačními systémy například na bázi XML dat.

Vstupní data o počtu vyrobených kusů zpravidla získáváme speciálně k tomuto účelu instalovanými detektory (např. indukčními snímači). Je možné i propojení s řídicím systémem linky např. sběrnicí MODBUS-RTU, pomocí sítě LAN nebo je možné data načítat z našeho systému pro sledování efektivity výroby.

Cenové a dodací podmínky

Cena typické instalace se pohybuje v rozsahu 20 - 40 000 Kč podle přesného provedení a místních podmínek za jednu sledovanou linku.

Dodací termín je zpravidla 4-7 týdnů.

Ceny uvedeny bez DPH.

Ke stažení
Jméno souboru Popis Velikost Datum