Rozvaděčová DC zátěž EZ

Přístroj EZ a je jednoduchá elektronická zátěž určená pro montáž do rozvaděče. Zařízení zatěžuje připojený zdroj stejnosměrným konstantním proudem, jehož velikost je řízena napěťovým vstupem zařízení.

Více informací
Na vyžádání
Rozvaděčová DC zátěž EZ

Popis

Přístroj EZ a je jednoduchá elektronická zátěž určená pro montáž do rozvaděče. Zařízení zatěžuje připojený zdroj stejnosměrným konstantním proudem, jehož velikost je řízena napěťovým vstupem zařízení.

Pro svou funkci potřebuje přístroj externí napájení elektronické části; tato napájecí větev je záporným pólem galvanicky spojena se zátěžovým obvodem.

Výstupní relé zařízení signalizuje správný chod přístroje: není aktivní tepelná ochrana, je dosažen požadovaný proud zátěžovým obvodem a napětí na zátěžovém obvodu (tj. napětí připojeného zdroje) je vyšší než uživatelem nastavená mez, viz odd. 5.

Při montáži dbejte na kvalitní chlazení – výkonová ztráta zařízení včetně elektroniky může být až 200 W.

Dbejte, abyste nepřekročili nastavením proudu a napětí maximální výkonovou ztrátu 125 W (5 A @ 25 V) v trvalém provozu nebo 187,5 W (7,5 A @ 25 V) v režimu max. 5 minut zapnuto, 5 minut vypnuto.

Pro montáž užijte čtyř šroubů M5.

Zařízení připojujeme do obvodu pomocí šroubových svorek, které jsou určeny pro slaněné vodiče o průřezu 0,25 – 1,5 mm2 s dutinkou nebo pro vodiče 0,5 – 2,5 mms plným jádrem.

Připojení zařízení

Význam svorek je následující:

OznačeníFunkce
RLVstupní signál pro funkci RL (> 20 V zapnuto; < 2 V vypnuto)
OUTPUT(dvojice svorek) Spínací kontakt výstupního relé.
PWR +Kladný pól napájení elektronické části (20 – 28 V = / 0,3 A, předjistit max 4 A/F).
Při ztrátě tohoto napájecího napětí je zátěžový obvod rozpojen, výstupní relé odpadá.
INPŘídicí napětí 0 – 10 V. Převod přístroje je 7,5 A / 5 V, tj. pro napětí 5 V je proud zátěží 7,5 A. Nepoužívejte vyšší řídicí napětí než 5 V bez konzultace s výrobcem – překračujete povolené provozní parametry zařízení.
Nepřekračujte napětí 10 V (max. 11 V) na této svorce!
Záporný pól řídicího napětí je na svorce PWR -.
PWR –Záporný pól napájení elektronické části.
LOAD –Záporný pól zátěžového obvodu. Sem zapojte zatěžovaný zdroj.
Tato svorka je vnitřně spojena se svorkou PWR -; pro dosažení největší možné přesnosti však svorky nezaměňujte.
LOAD +Kladný pól zátěžového obvodu. Sem zapojte zatěžovaný zdroj. Pozor: svorky LOAD+/LOAD- nesmí být přepólovány.

Funkce RL

Přivedením signálu na svorku RL je zapnut zvláštní režim práce přístroje, kdy je na svorky LOAD-/LOAD+ připojen zatěžovací rezistor o hodnotě 3 Ω +- 10 %. V tomto režimu svítí LED RL; LED dioda OK svítí, pokud nedojde k poklesu výstupního napětí zatěžovaného zdroje.

Nastavení přístroje

Zařízení je vybaveno trojicí prvků pro kalibraci a seřízení:

OznačeníFunkce
GainNEMANIPULOVAT UŽIVATELSKY: dostavení strmosti převodu vstupu INP
OffsetNEMANIPULOVAT UŽIVATELSKY: dostavení offsetu (proud při nulovém napětí na vstupu INP)
UV-SE(tup)Nastavení napětí na svorce LOAD +, při kterém spíná výstupní relé. Výchozí nastavení 20 V +- 10 %.

Signalizační prvky

Na plošném spoji jsou umístěny tři signalizační LED diody:

OznačeníFunkce
PWRPřítomnost napájecího napětí elektronické části
TEMPTepelná ochrana aktivní – zátěž vypnuta
RLFunkce RL aktivní
OKVýstupní relé sepnuto (tj. je napětí v zátěžovém obvodu, není aktivní tepelná ochrana, není interní porucha)

Technické parametry

ParametrHodnota
Napájecí napětí elektronické části20 až 28 V (po dohodě s výrobcem 10 – 18 V )
Proudový odběr elektronické částimax. 0,3 A
Výstupní reléový kontakt30 V / 1 A DC max (R zátěž)
Řídicí napětíVstup INP: 0 – 10 V (11 V)
Převod proudu7,5 A / 5 V na vstupu INP
Odchylka 3 % max, typ. < 1 %
Zátěžový obvodNapětí 22 – 26 (max. 30) V
Proud 0 –7,5 A
Max. výkon 187,5 W (trvale 125 W)
Nejnižší napětí pro daný proud zátěží je možné vypočítat: Umin = 2,84 . Ipožadovaný; při nižším napětí bude proud zátěží lineárně klesat s napětím – zátěž přejde z režimu konstantního proudu do režimu odporové zátěže.
Na objednávku možné vyrobit zátěže pro napětí obvodu 0,5 až 400 V, proudy až 200 A.
  
Stupeň krytí elektronické sestavyIP00

Kontaktujte nás

Máte zájem o rozvaděčovou DC zátěž?

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku!

    Máte zájem o speciální elektroniku na zakázku?

    Potřebujete moderní a spolehlivou elektroniku? Outsourcovat vývoj elektroniky nebo kompletní nový výrobek či systém? Ozvěte se nám! Rádi Vám poradíme s drobnými i složitými aplikacemi.

    Napište nám