Vývoj elektroniky

Produkty

Podpora a zájmová sekce

Netkané textilie

 • Kontakt
 • Rozvaděčová DC zátěž EZ a

  Řiditelná zátěž EZ a
  Řiditelná zátěž EZ a

  Přístroj EZ a je jednoduchá elektronická zátěž určená pro montáž do rozvaděče. Zařízení zatěžuje připojený zdroj stejnosměrným konstantním proudem, jehož velikost je řízena napěťovým vstupem zařízení.

  Pro svou funkci potřebuje přístroj externí napájení elektronické části; tato napájecí větev je záporným pólem galvanicky spojena se zátěžovým obvodem.

  Výstupní relé zařízení signalizuje správný chod přístroje: není aktivní tepelná ochrana, je dosažen požadovaný proud zátěžovým obvodem a napětí na zátěžovém obvodu (tj. napětí připojeného zdroje) je vyšší než uživatelem nastavená mez, viz odd. 5.

  Při montáži dbejte na kvalitní chlazení – výkonová ztráta zařízení včetně elektroniky může být až 200 W.

  Dbejte, abyste nepřekročili nastavením proudu a napětí maximální výkonovou ztrátu 125 W (5 A @ 25 V) v trvalém provozu nebo 187,5 W (7,5 A @ 25 V) v režimu max. 5 minut zapnuto, 5 minut vypnuto.

  Pro montáž užijte čtyř šroubů M5.

   

  Zařízení připojujeme do obvodu pomocí šroubových svorek, které jsou určeny pro slaněné vodiče o průřezu 0,25 – 1,5 mm2 s dutinkou nebo pro vodiče 0,5 – 2,5 mm2 s plným jádrem.

   

  Připojení zařízení

  Význam svorek je následující:

  Označení Funkce
  RL Vstupní signál pro funkci RL (> 20 V zapnuto; < 2 V vypnuto)
  OUTPUT (dvojice svorek) Spínací kontakt výstupního relé.
  PWR + Kladný pól napájení elektronické části (20 – 28 V = / 0,3 A, předjistit max 4 A/F).
  Při ztrátě tohoto napájecího napětí je zátěžový obvod rozpojen, výstupní relé odpadá.
  INP Řídicí napětí 0 – 10 V. Převod přístroje je 7,5 A / 5 V, tj. pro napětí 5 V je proud zátěží 7,5 A. Nepoužívejte vyšší řídicí napětí než 5 V bez konzultace s výrobcem – překračujete povolené provozní parametry zařízení.
  Nepřekračujte napětí 10 V (max. 11 V) na této svorce!
  Záporný pól řídicího napětí je na svorce PWR -.
  PWR - Záporný pól napájení elektronické části.
  LOAD - Záporný pól zátěžového obvodu. Sem zapojte zatěžovaný zdroj.
  Tato svorka je vnitřně spojena se svorkou PWR -; pro dosažení největší možné přesnosti však svorky nezaměňujte.
  LOAD + Kladný pól zátěžového obvodu. Sem zapojte zatěžovaný zdroj. Pozor: svorky LOAD+/LOAD- nesmí být přepólovány.

   

   

  Funkce RL

  Přivedením signálu na svorku RL je zapnut zvláštní režim práce přístroje, kdy je na svorky LOAD-/LOAD+ připojen zatěžovací rezistor o hodnotě 3 Ω +- 10 %. V tomto režimu svítí LED RL; LED dioda OK svítí, pokud nedojde k poklesu výstupního napětí zatěžovaného zdroje.

   

  Nastavení přístroje

  Zařízení je vybaveno trojicí prvků pro kalibraci a seřízení:

  Označení Funkce
  Gain NEMANIPULOVAT UŽIVATELSKY: dostavení strmosti převodu vstupu INP
  Offset NEMANIPULOVAT UŽIVATELSKY: dostavení offsetu (proud při nulovém napětí na vstupu INP)
  UV-SE(tup) Nastavení napětí na svorce LOAD +, při kterém spíná výstupní relé. Výchozí nastavení 20 V +- 10 %.

   

  Signalizační prvky

  Na plošném spoji jsou umístěny tři signalizační LED diody:

  Označení Funkce
  PWR Přítomnost napájecího napětí elektronické části
  TEMP Tepelná ochrana aktivní – zátěž vypnuta
  RL Funkce RL aktivní
  OK Výstupní relé sepnuto (tj. je napětí v zátěžovém obvodu, není aktivní tepelná ochrana, není interní porucha)

   

  Technické parametry
  Parametr Hodnota
  Napájecí napětí elektronické části 20 až 28 V (po dohodě s výrobcem 10 – 18 V )
  Proudový odběr elektronické části max. 0,3 A
  Výstupní reléový kontakt 30 V / 1 A DC max (R zátěž)
  Řídicí napětí Vstup INP: 0 - 10 V (11 V)
  Převod proudu 7,5 A / 5 V na vstupu INP
  Odchylka 3 % max, typ. < 1 %
  Zátěžový obvod Napětí 22 – 26 (max. 30) V
  Proud 0 –7,5 A
  Max. výkon 187,5 W (trvale 125 W)
  Nejnižší napětí pro daný proud zátěží je možné vypočítat: Umin = 2,84 . Ipožadovaný; při nižším napětí bude proud zátěží lineárně klesat s napětím - zátěž přejde z režimu konstantního proudu do režimu odporové zátěže.
  Na objednávku možné vyrobit zátěže pro napětí obvodu 0,5 až 400 V, proudy až 200 A.
     
  Stupeň krytí elektronické sestavy IP00

   

  Dodací podmínky

  Zařízení je vyráběno na zakázku v termínu cca 2,5 týdne.

  Ke stažení
  Jméno souboru Popis Velikost Datum