Zkoušky a certifikace

Pomůžeme Vám vyvinout spolehlivé a bezpečné zařízení. Zařídíme prohlášení o shodě, certifikace EMC, LVD, poradíme s elektrickou bezpečností výrobků či s nepovinnými zkouškami pro zajištění maximální kvality výrobků.

Kontaktujte nás
Zkoušky a certifikace

Pomůžeme Vám vyvinout spolehlivé a bezpečné zařízení.

Zařídíme prohlášení o shodě, certifikace EMC, LVD, poradíme s elektrickou bezpečností výrobků či s nepovinnými zkouškami pro zajištění maximální kvality výrobků.

Jsme vývojáři. Vývoj elektroniky je náročný proces a vše, co vymyslíme a vyrobíme, musíme důkladně vyzkoušet, abychom si byli jisti, že výrobky splňují legislativní i praktické požadavky na funkci a bezpečnost. Se zkoušením a legalizací výrobků pomůžeme rádi i pro výrobky, které jsme sami nevyvíjeli.

Certifikace

Zajišťujeme certifikace

 • EMC

  Elektromagnetická kompatibilita (rušení a odolnost proti rušení), zpravidla interně v naší laboratoři předcertifikační a externě certifikační měření
 • LVD

  Elektrická bezpečnost (jsme vybaveni kalibrovanými přístroji pro interní měření podle mnoha norem),
 • RED

  Rádiová zařízení
 • RoHS, REACH

  Nebezpečné materiály ve výrobcích.
 • Medicínské výrobky

  Zpracujeme podklady pro MDR certifikace, například analýzy rizik a softwarovou dokumentaci podle ČSN EN 62304.

Všechny uvedené certifikace jsme již zajišťovali pro desítky výrobků a víme, jak projít požadovaným procesem co nejjednodušším, ale poctivým způsobem. Zákazníkům se snažíme nabízet i případně nepovinné zkoušky pro ověření vlastností výrobku, které by mohly mít negativní vliv na jeho funkci v dlouhodobém provozu (typicky jde o teplotní, vibrační a další životnostní zkoušky).

Zkoušky a certifikace zpracováváme běžně pro ČR a EU + UK (UKCA), kde je cílem vystavení CE prohlášení o shodě. Máme zkušenosti i s tvorbou podkladů pro USA (UL, FCC) a další země.

Zkoušky a certifikace

Elektrická bezpečnost

Nikdo nechceme uvést na trh nebezpečný přístroj, proto při vývoji důkladně sledujeme normativní požadavky a řešíme minimalizaci všech rizik. Často jde o rozhodnutí v prvních fázích projektu: jak napájet, jak izolovat, jak omezit oteplení, jak zařídit bezpečnost i při poruše.

Správnost návrhu prokazujeme zkouškami podle norem popisujících požadavky na bezpečnost výrobků – nejen elektrickou bezpečnost, ale i těsně související požární bezpečnost, a omezení dalších rizik, například mechanických nebo rizik výbuchu.

Nejčastěji používáme normy podle směrnice LVD 2014/35/EU, zejména ČSN EN 60335-1, ČSN EN 61010-1, ČSN EN 60730-1 a ČSN EN 60204-1 pro strojní zařízení.

Nejčastěji se problémy objevují u:

 • izolací ovlivňujících bezpečnost: jsou použity správné materiály (CTI)? Jsou v pořádku vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty, zejména na plošných spojích. Vydrží izolace zkoušku vysokým napětím? Jsou u medicínských zařízení správně určeny příložné části a jsou splněny požadavky na MOPP a MOOP?
 • provedení uzemnění, přívodních kabelů a konektorů,
 • nedostatečné odolnosti proti přepětí,,
 • součástek v silových nebo síťových obvodech neschválených pro dané použití,
 • protipožárního řešení: materiál krabičky přístroje (zejména plasty), otvory v krabičce, chybné jištění i ve slaboproudých obvodech,
 • mechanické pevnosti, zejména při pádových zkouškách,
 • značení zařízení štítky a chybějících povinných informací v návodech.

Známe i obory vyžadují speciální přístup: například železniční technika podle normy EN 50122 nebo zařízení pro práci v prostorech s nebezpečím výbuchu (ATEX – SNV).

Pro medicínské přístroje (MDR) provedeme analýzu rizik a zpracujeme report k bezpečnosti podle ČSN EN 60601-1 a souvisejících norem, plně ve shodě s “V” diagramem vývoje.

V naší laboratoři zkoušíme izolaci vysokým napětím do 6 kV s kondiciováním v teple a vlhku, měříme uzemnění, unikající proudy, oteplení, krytí, provádíme zkoušky poruchových stavů. 

Zkoušky a certifikace

Zkoušky elektromagnetické kompatibility (EMC)

Některé přístroje umí rušit své okolí nebo se nechat okolním prostředím zarušit. Aby se toto nedělo, jsou pro většinu výrobků povinné zkoušky elektromagnetické kompatibility.

Zkouší se:

 • EMI – interference, tedy rušení vyzařované přístrojem, a
 • EMS – susceptibilita, tedy odolnost proti rušení.

Měřicí metody se volí podle typu přístroje, nejčastěji měříme:

 • vyzařované rušení vzduchem (pro vývoj nám pomáhá TEM cela) nebo po kabelech (pomocí LISN),
 • odolnost proti RF rušení (obvykle pomocí TEM cely),
 • odolnost proti výbojům statické elektřiny – ESD, pomocí ESD gun simulátoru.

Řešení elektromagnetické kompatibility je často výzvou: mnoho prototypů na první pokus měřením neprochází (to se týká zejména EMI) i při velmi pečlivém návrhu, a proto je nutné umět výsledky měření pochopit, vyhodnotit a provést změny, které rušení omezí. I proto testujeme vyvíjené výrobky opakovaně od prvního prototypu, abychom se vyhnuli nepříjemným překvapením na konci projektu.

Interně měříme jako pre-compliance měření, certifikované měření řešíme externě u zkušeben v ČR i v zahraničí. Naši pracovníci jsou v některé z certifikovaných měřicích komor téměř týdně, takže dovedeme zajistit rychlé iterace designu.

Nejčastěji se používají normy: EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4

IEC EN 61000-4-5, IEC EN 61000-4-8, IEC EN 61000-4-9, IEC EN 61000-4-11 nebo IEC 61000-6-4.

Zkoušky a certifikace

Klimatická odolnost

V klimatické komoře simulujeme odolnost zařízení v celém rozsahu provozních teplot a vlhkostí. U měřicích zařízení kontrolujeme a ladíme teplotní závislost měření.

Zkoušíme v rozsahu teplot -60 .. +160 °C a vlhkosti 5 – 99 % RH, také podle příslušných metod normy MIL-STD-810.

Kontakt

Máte zájem o zkoušky a certifikace?

Potřebujete moderní a spolehlivou elektroniku? Pro začlenění do Vašeho zařízení nebo kompletní nový výrobek či systém? Ozvěte se nám! Rádi Vám poradíme s drobnými i složitými aplikacemi.

Napište nám

Zkoušky a certifikace

Funkční a zátěžové testování

Kvalitní výrobek splňuje víc než jen povinné požadavky na bezpečnost: musíme prověřit i samotnou funkčnost za všech podmínek. Máme pak jistotu, že jsme udělali vše pro hladké použití sériově vyráběného výrobku u různých zákazníků.

Typicky řešíme:

 • kompatibilitu komunikačních protokolů ze SW i HW stránky (například měřením diagramu oka),
 • dosah a kompatibilitu Wi-Fi a dalších bezdrátových řešení,
 • mechanickou odolnost,
 • IT bezpečnost – odolnost proti hackerským útokům, zabezpečení dat, šifrování dat.

Pro výrobky kritického charakteru doporučíme a provedeme zátěžové testování nad rámec povinných zkoušek: zjištění odolnosti proti přetížení elektrickému, mechanickému nebo softwarovému.

Zkoušky a certifikace

Kusové zkoušky

V neposlední řadě zpracováváme testovací postupy a vyrábíme testery pro kusové zkoušky ve výrobě. Tyto testery prověří základní vlastnosti každého vyrobeného kusu; zejména u bezpečnostně kritických komponent se automaticky a dokumentovaně provádí základní přezkoušení. Jiné testery slouží k ručnímu zkoušení přístrojů po opravě nebo v kusové výrobě.

Kontakt

Máte zájem o zkoušky a certifikace?

Potřebujete moderní a spolehlivou elektroniku? Pro začlenění do Vašeho zařízení nebo kompletní nový výrobek či systém? Ozvěte se nám! Rádi Vám poradíme s drobnými i složitými aplikacemi.

Napište nám