Jaký software používáte pro vývoj hardwaru?

Schémata a plošné spoje kreslíme v systému Altium Designer, jednom z nejmodernějších programových balíků pro embedded vývoj. Tento software podporuje práci s moderními deskami s vysokou integrací, flex-rigid technologiemi. Pro naše zákazníky a konstruktéry je důležité, že generuje i přesné 3D modely vyvíjené elektroniky. V Altiu pracuje například i Cisco nebo SpaceX.

V případě potřeby můžeme zpracovat design i v jiném programu (často používáme pro některé zákazníky Cadsoft/Autodesk Eagle, OrCAD, Formica nebo KiCad). 

Rozvaděče a silnoproudá zařízení kreslíme v systému PCSchematic (PC Automation).

Co jsou Vaše specializace?

Zabýváme se obecně vývojem digitálních a analogových slaboproudých zařízení, často v oblasti medicíny, automatizace a speciálního měření.

Umíme například:

  • postavit mikropočítač přímo z čipů na vlastní desce (DDR3/4, embedded Linux, například i.MX8),
  • osadit vysokorychlostní kamerové čipy na náš plošný spoj a zpracovat z nich obraz,
  • bezpečně řídit velká čerpadla v uhelných dolech v prostředí, kde se může vyskytnout výbušný metan,
  • pro radost zkusit poslat na balónu solárně napájenou sondu a trasovat ji až do Iránu pomocí LoRa,
  • vyrábět medicínské zařízení, které vydrží běžet se senzory, komunikací a displejem 4 roky na jednu baterii a vejde se do dlaně,
  • shazovat vakcíny pro lišky z letadla, přesně podle mapy a balistiky.
Bude hardware kvalitní? Jak dlouho vydrží fungovat?

Většina našich aplikací je určena do průmyslu nebo zdravotnictví a za roky praxe se už umíme vyvarovat běžných problémů, které vedou ke krátké životnosti vyráběných zařízení: k tomu nám pomáhá i často prováděné teplotní testování, moderní přístup k návrhu spínaných zdrojů s minimem elektrolytických kondenzátorů a také mnoho zkušeností s reálnou kvalitou nakupovaných elektronických součástek a sestav. 

Prvky do prostředí namáhaného vlivy povětrnosti nebo vibrací navrhujeme jako lakované resp. s lepenými komponenty, standardně do každého zařízení osazujeme alespoň minimální přepěťové ochrany, nedimenzujeme žádné prvky na hranici možností: i proto mají naše výrobky vynikající spolehlivost. 

Občasné závadě ale zabránit nelze: tam, kde se zařízení opravdu nesmí rozbít (tedy musí pracovat bez poruchy, splňovat kritéria tzv. funkční integrity bezpečnosti, např. SIL3 nebo SIL4), nastupují řešení s automatickou zálohou nebo redundancí procesů, které také rádi vyvíjíme.