1. Analýza projektu

Výrobní data posoudí naši odborníci: nalezneme rizika z hlediska vyrobitelnosti, spolehlivosti i dostupnosti součástek. Je-li to vhodné, navrhneme opatření pro optimalizaci výrobní ceny, zajistíme náhrady nedostupných součástek.

Dovedeme si poradit i se zastaralými, špatnými nebo nekompletními podklady. Pokud to bude potřebné, naši vývojáři zpracují příslušné změny, upgrady nebo třeba celý obměněný design.

2. Příprava výroby

Naši nákupčí zajistí materiál pro výrobu: co nemáme skladem, zajistíme od distributorů. V současné součástkové krizi umíme využít i alternativní zdroje komponent z Asie. Můžeme využít i materiál dodaný zákazníkem.

Při čekání na materiál prověříme postupy testování a pomůžeme s automatickými testy, abychom celou produkci mohli efektivně otestovat.

Nezapomínáme ani na optimalizaci šablon a technologických postupů, abychom docílili minima zmetkovitosti a zdržení ve výrobě. Výroba musí běžet jako na drátkách! Proto ji hlídáme a každý krok dokumentujeme v systému.

3. Osazování plošných spojů

Plošné spoje osadíme v naší vlastní osazovně. Vyrábíme od vzorků po tisíce kusů měsíčně.

Naše výroba je vybavena technologií pro strojní osazování a pájení součástek SMT (osazovací automaty Autotronik, Inoplacer), pro následující ruční dokompletace a opravy používáme profesionální pájecí stanice Weller, Metcal a JBC. Pro opravy jsme vybaveni automatickou stanicí pro rework BGA pouzder.

Osazujeme ekologickou, bezolovnatou technologií, s použitím bezoplachových tavidel (no-clean). Pro dodržení vysoké kvality výroby osazené plošné spoje myjeme ve speciální ultrazvukové lázni (Safewash). Plošné spoje pro použití v náročném prostředí lakujeme.

4. Oživení, AOI inspekce

Vyrobené plošné spoje zkontrolujeme pomocí unikátního systému automatické optické inspekce s využitím umělé inteligence (Agnos, Opticon). Kontrolujeme 100 % produkce.

Po kontrole plošné spoje oživíme – nahrajeme software a provedeme funkční testy. U větších sérií k užíváme vlastní automatické testery.

5. Kompletace, finální testování a balení

Podle potřeby projektu zařízení zkompletujeme mechanicky, opatříme potiskem a štítky. Hotový výrobek podrobíme funkčním a bezpečnostním testům.

Výrobek zabalíme do finálního komerčního balení pro koncové zákazníky nebo do ESD balení pro další operace.

U kritických aplikací zdokumentujeme každý výrobek fotograficky 3D mikroskopem a protokolem elektronické výstupní kontroly z testovacího zařízení.

6. Další služby

Pro potřeby výroby frézujeme hliníkové a plastové krabičky, 3D tiskneme technologií FDM i SLA, tiskneme štítky a čelní panely, vyřezáváme řezacím plotterem.

Vyrábíme kabelové svazky a montujeme rozvaděče.

7. Utajení dat - NDA

Výrobní data jsou u nás v bezpečí. Standardně poskytujeme smluvní zajištění mlčenlivosti (NDA), výrobní data máme uložena na vlastních serverech a pro zvláště citlivé aplikace jsme schopni zajistit nadstandardní ochranu firmwarů proti kopírování a změnám pomocí elektronických podpisů.