Bezemisní manipulační vozy

Výzva

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu

BEZEMISNÍ MANIPULAČNÍ VOZY S AUTONOMNÍM BATERIOVÝM POHONEM A WIFI OVLÁDÁNÍM
Cílem projektu je výzkum a vývoj nového konstrukčně-systémového řešení manipulačních vozů s novou koncepcí řízení a regulace pohonů s bateriovým napájením 24VDC a WIFI ovládáním.

Registrační číslo

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026765

Plánovaná doba realizace

1. 9. 2021 – 31. 5. 2023

 Otevřít ve formátu PDF

Webová prezentace

Název

Webová prezentace pro společnost EGMedical, s.r.o.

Reg. číslo

0380000049

Realizace

1. 1. – 30. 9. 2023

Celkové náklady

153 600 Kč

Dotace

129 024 Kč

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK ČR.
Předmětem projektu je redesign zastaralých webových stránek společnosti za účelem modernější, důstojnější a profesionálnější prezentace společnosti v online prostředí. V rámci projektu kreativního voucheru je výstupem kompletní grafický návrh webové prezentace, vč. všech podstran.