STELM: Stejnosměrný elektroměr - DC elektroměry

Elektroměr pro stejnosměrné systémy:

 • FVE – fotovoltaické ostrovní systémy
 • Akumulátorové systémy
 • Palivové články
 • Elektrickou trakci
Více informací
Na vyžádání
STELM: Stejnosměrný elektroměr – DC elektroměry

Popis

Nabízíme zakázkovou výrobu elektroměrů pro stejnosměrné systémy ve třídě přesnosti, odpovídající TP 0,5 S střídavých elektroměrů.

Elektroměry jsou svými vlastnostmi vhodné pro využití v následujících oborech:

 • měření výroby solárních systémů (FVE), zejména v ostrovních systémech (kalibrace ČMI Brno),
 • měření v akumulátorových zařízeních (zejména v obousměrné variantě),
 • měření v obvodech elektrické trakce (v obousměrné variantě i pro zařízení s rekuperací),
 • měření výkonu a spotřeby dalších stejnosměrných systémů (např. palivových článků, telekomunikačních systémů 48 V apod.).

Zařízení se vyrábí v provedení na DIN lištu v plombovatelném pouzdře o šířce 5 modulů. Na čelním panelu zařízení je umístěno elektromechanické počítadlo a signalizační LED dioda stavu přístroje. Standardní přesnost přístroje odpovídá TP 0,5.

Přístroje nejsou typově zkoušeny, nejsou tedy určeny bez předchozí konzultace pro fakturační měření.

Ke stažení

Jaké objednat

Provedení elektroměru

Při projektování zařízení s elektroměrem je nutné zvážit požadavky na napěťové a proudové rozsahy, napájení zařízení a potřebnou přesnost.

Typové označení přístroje je podle zvolených rozsahů a variant provedení STELM 12-UIKX, kde alfanumerické údaje U, I, K a X volíme podle následujících tabulek.

Napěťové rozsahy

Potřebný napěťový rozsah je určen rozmezím napětí, vyskytujících se v měřené síti. Zvláště u fotovoltaických aplikací je nutné uvážit i maximální napětí v systému bez zátěže.

U některých aplikací je užíváno napájení přístroje z měřeného napětí stejně, jako je zvykem u střídavých přístrojů. Toto řešení má kromě výhody úspory samostatného napájecího zdroje i pro některé aplikace významnou nevýhodu: existuje dolní hranice napětí v systému, daná vlastnostmi napájecího zdroje elektroměru, a při poklesu napětí pod tuto hranici měření neběží. S tímto problémem se setkáme například u měření spotřeby fotovoltaickými zařízeními napájených topných těles, kdy za slabého osvětlení poklesne napětí v systému např. na 40 V z jmenovitých 300 V, nicméně panely stále předávají měřitelný výkon a je škoda jej elektroměrem nenačítat. V takovém případě poté používáme přístroje s odděleným napájecím zdrojem, schopné měřit od nulového vstupního napětí.

Provedení přístroje s odděleným napájecím zdrojem má dvě varianty: s přímým měřením napětí, kdy měřená napětí přivádíme přímo na svorky přístroje, a variantu s nepřímým měřením napětí, kdy se pro měření napětí využívá externí izolační převodník napětí. Rozsah měření je poté určen vstupním rozsahem tohoto izolačního převodníku; izolační převodník můžeme dodat nebo je možné užít jakýkoliv běžně dostupný typ.

Připojený (oddělený) napájecí zdroj je samozřejmě galvaniky oddělen od měřících i komunikačních svorek přístroje.

Typový kód napětí
(písmeno U v typu
přístroje)
Napěťový rozsah měřeníNapájení přístroje
A9 – 36 Vz měřeného napětí
T18 – 75 Vz měřeného napětí
V40 – 100 V (po dohodě 25 – 100 V)z měřeného napětí
F60 – 150 Vz měřeného napětí
S125 – 360 Vz měřeného napětí
00 – 750 V přímooddělený napájecí zdroj (9 – 36 V)
10 – 750 V přímooddělený napájecí zdroj (18 – 75 V)
20 – 50 kV (nepřímé 0 – 5 V)oddělený napájecí zdroj (18 – 75 V)
30 – 50 kV (nepřímé 0 – 10 V)oddělený napájecí zdroj (18 – 75 V)
Proudové rozsahy

Elektroměry jsou konstruovány pro připojení vnějšího bočníku. Standardně dodáváme německé bočníky Weigel TP 0,5 s cejchem na výchozí přesnost odporu bočníku odpovídající TP 0,2 – tyto bočníky jsou v ceně přístroje. Úbytek napětí na bočníku je při jeho plném proudovém zatížení 0,1 V, tedy při proudu 100 A vzniká na bočníku ztráta 10 W.

Mezi přístroj a bočník vřazujeme ochranné DC pojistky, které jsou rovněž součástí dodávky přístroje.

Pro speciální případy je dodat přístroj pro nepřímé měření proudu přes externí izolační převodník, což se užívá zejména ve vysokonapěťových aplikacích. Dalším případem, kdy se užívá tento typ přístroje, je měření s bezkontaktními DC transducery, které za cenu výrazně vyšší ceny a nižší přesnosti umožňují bezeztrátové měření proudu (nedochází k tepelné ztrátě na bočníku).

Typový kód proudu
(písmeno I v
typu přístroje)
Proudový rozsah měřeníTyp měření
00 – 15 Apřímé (bočník souč. dodávky)
10 – 25 Apřímé (bočník souč. dodávky)
20 – 60 Apřímé (bočník souč. dodávky)
30 – 150 Apřímé (bočník souč. dodávky)
40 – 250 Apřímé (bočník souč. dodávky)
50 – 400 Apřímé (bočník souč. dodávky)
*vyšší rozsahy podle dohodypřímé (bočník souč. dodávky)
P0 – 50 kA (nepřímé 0 – 5 V)nepřímé
D0 – 50 kA (nepřímé 0 – 10 V)nepřímé
Komunikace

Přístroj je v základním provedení vybaven pouze impulsním (tzv. S0) výstupem. Jde o galvanicky oddělený výstup typu otevřený kolektor, který vydává počet impulsů odpovídající měřené energii; převodní konstanta je uvedena na štítku přístroje a je např. 1000 imp/kWh.

Pro pokročilejší systémy nabízíme provedení přístroje s komunikačním modulem MODBUS-RTU nebo s komunikačním modulem RS-485/ASCII.

Oba komunikační moduly umožňují přenos hodnot napětí, proudu, výkonu a nasčítané energie od náběhu napájení elektroměru. Oba typy komunikačních modulů využívají sběrnici RS-485 a jsou galvanicky oddělené. Komunikační modul MODBUS-RTU pracuje se standardní sběrnicí MODBUS-RTU, na níž je možné připojit až 32 elektroměrů; komunikační modul RS-485/ASCII je určen pro systémy s jediným elektroměrem – tento modul přenáší data ve formě čárkou resp. středníkem oddělených datových polí, čitelných v běžném terminálu. Tento datový výstup je také užit pro koordinaci s regulátorem zátěže pro fotovoltaiku.

Typový kód komunikačních
schopností (písmeno K
v typu přístroje)
Komunikační schopnosti
0pouze impulsní S0 výstup
1RS-485/ASCII + impulsní S0 výstup
2MODBUS-RTU + impulsní S0 výstup
Speciální provedení

Písmeno X v typovém označení přístroje STELM-UIKX nahrazujeme seznamem speciálních úprav podle následující tabulky:

Typový kód speciálních
provedení (písmeno X
v typu přístroje)
Význam
Ckalibrace přístroje (ČMI Brno)
Bprovedení pro provoz v obou polaritách proudu. Toto provedení je vhodné pro měření na akumulátorových zařízeních nebo na zařízeních s rekuperací (elektrická trakce, tramvaje).
Uprovedení pro provoz v obou polaritách napětí
Qprovedení pro provoz v obou polaritách napětí i proudu (u AC sítí užíváme výraz čtyřkvadrantový elektroměr)
Nv souladu s normami pro střídavé přístroje se měření zastavuje, pokud odebíraný proud nedostahuje 1/1000 jmenovitého proudu elektroměru. Provedení “N” má tuto funkci vypnutou.
Skalibrace na přesnost TP 2,5 namísto (standardně dodávané) TP 0,5
Mbočník zapojen v záporném póle namísto kladného

Ceník

A za kolik si to můžete pořídit?

 Typový kód proudu:012345P nebo D
 Proudový rozsah měření0 – 10 A0 – 25 A0 – 60 A0 – 150 A0 – 250 A0 – 400 Anepřímé měř.
Typový kód napětí:Napěťový rozsah měřeníNap. přístrojevyšší proudové rozsahy prosím poptejte 
A9 – 36 Vz měřeného napětí8 300 Kč8 800 Kč9 300 Kč9 700 Kč12 300 Kč14 300 Kč7 000 Kč
T18 – 75 Vz měřeného napětí8 200 Kč8 700 Kč9 200 Kč9 600 Kč12 200 Kč14 200 Kč6 900 Kč
V40 – 100 V
(po dohodě 25 – 100 V)
z měřeného napětí8 400 Kč8 900 Kč9 400 Kč9 800 Kč12 400 Kč14 400 Kč7 100 Kč
F60 – 150 Vz měřeného napětí11 200 Kč11 700 Kč12 200 Kč12 600 Kč15 200 Kč17 200 Kč9 900 Kč
S125 – 360 Vz měřeného napětí10 200 Kč10 700 Kč11 200 Kč11 600 Kč14 200 Kč16 200 Kč8 900 Kč
00 – 350 V přímo (0 – 750 V přímo: příplatek 2700 Kč)oddělený napájecí zdroj (9 – 36 V)8 300 Kč8 800 Kč9 300 Kč9 700 Kč12 300 Kč14 300 Kč7 000 Kč
10 – 350 V přímo (0 – 750 V přímo: příplatek 2700 Kč)oddělený napájecí zdroj (18 – 75 V)8 200 Kč8 700 Kč9 200 Kč9 600 Kč12 200 Kč14 200 Kč6 900 Kč
2,3nepříméoddělený napájecí zdroj (18 – 75 V)7 900 Kč8 400 Kč8 900 Kč9 300 Kč11 900 Kč13 900 Kč6 600 Kč

Dostupnost a dodací termín na dotaz. Minimální objednávka 3 ks od typu.

Příplatky

Typový kód komunikace: Typový kód speciálních provedení:
0imp. výstup S00 Kč Ckalibrace přístroje (ČMI Brno)3000 Kč
1S0 + RS-485/ASCII2100 Kč Bprovedení pro provoz v obou polaritách proudu. Toto provedení je vhodné pro měření na akumulátorových zařízeních nebo
na zařízeních s rekuperací (elektrická trakce, tramvaje).
2900 Kč
2S0 + MODBUS-RTU4000 Kč Uprovedení pro provoz v obou polaritách napětí1780 Kč
    Qprovedení pro provoz v obou polaritách napětí i proudu
(u AC sítí užíváme výraz čtyřkvadrantový elektroměr)
4680 Kč
    Nv souladu s normami pro střídavé přístroje se měření zastavuje, pokud odebíraný proud nedostahuje
1/1000 jmenovitého proudu elektroměru. Provedení “N” má tuto funkci vypnutou.
0 Kč
    Snižší přesnost (TP 2,5) namísto (standardně dodávané) TP 0,5-800 Kč
    Mbočník zařazen do záporného pólu namísto kladného1200 Kč

Kontaktujte nás

Máte zájem o nabídku na stejnosměrný elektroměr?

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku!

  Máte zájem o speciální elektroniku na zakázku?

  Potřebujete moderní a spolehlivou elektroniku? Outsourcovat vývoj elektroniky nebo kompletní nový výrobek či systém? Ozvěte se nám! Rádi Vám poradíme s drobnými i složitými aplikacemi.

  Napište nám