Mluvící zvukové informační tabule a vitríny

Mluvící zvukové informační tabule a vitríny pro veřejnoprávní sektor, obce, města, naučné stezky, národní parky apod.

Zvukové informační tabule se skládají z vitríny, obsahující zpravidla mapový podklad obvykle doplněný fotografiemi turistických cílů, a elektronického prvku (hlásiče), který umožňuje po stisku tlačítka nebo zadání kódu na klávesnici reprodukci zvukové nahrávky, typicky ve více jazycích. Během reprodukce nahrávky se rozsvěcí světelný bod – bod zájmu (LED dioda), instalovaná v mapovém podkladu.

Více informací
od 8 000 Kč bez DPH
Mluvící zvukové informační tabule a vitríny

Popis

Standardně vyrábíme tabule v hliníkovém rámu, v rozměrech a provedení podle požadavku zákazníka. Tabule jsou jedno nebo oboustranné ve vnějším či vnitřním provedení, do vitríny je možné také nainstalovat osvětlení.

 • Tabule je možné doplnit o LCD obrazovku a tím doplnit možnost přehrávání videosekvencí, případně s dotykovou LCD obrazovkou doplnit zařízení o přístup na internet, a to v omezeném rozsahu podle zadání zákazníka (například pouze na web obce), nebo bez omezení.
 • Zařízení je možné vybavit přístupovým bodem Wi-Fi pro kolemjdoucí.
 • Do zařízení je možné doplnit přijímač vysílačky nevidomých a tím zpřístupnit alespoň část zvukového obsahu nevidomým; zařízení poté pracuje jako tzv. hlasový majáček.

Na zakázku vyvineme a dodáme i další prvky venkovních informačních systémů, například:

 • LED informační tabule s vysokou viditelností, například s odjezdy MHD nebo programem divadla,
 • Informační kiosky s velkým dotykovým displejem (typickou aplikací jsou elektronické katalogy pro veletrhy a výstavy, elektronické katalogy vína apod.).

Multimediální obsah

Nejdůležitější na každé informační tabuli je hodnotný, bohatý a uživatelsky přístupný obsah, proto se vyplatí definici obsahu věnovat maximální pozornost.

Struktura obsahu

Cílem instalace tabule je obvykle zvýšit informovanost turistů o historii lokality, turistických zajímavostech v okolí a současně usnadnit orientaci pomocí mapy. V mapě jsou umístěny světelné body, rozsvěcující se podle zvoleného hlášení, a je tedy možné v mapě snadno nalézt hledaný objekt.

V rámci grafiky tabule je obvyklé uvádět fotografie nejvýznamnějších turistických cílů se stručným popisem, strukturovaný seznam dalších cílů a ve stručném provedení nejdůležitější kontakty (např. Horská služba). Při pořízení tabule za pomoci dotací bývá nutné vyhradit prostor pro logolink programu.

V případě, že tabule obsahuje i LCD obrazovku, jsou možnosti obsahu bohatější: videoprezentace, sekvence fotografií nebo přímý přístup na související webové stránky.

Podklady pro tvorbu obsahu

Běžně – a považujeme to za nejvhodnější postup – nám zadavatelé tabulí dodávají seznam hlášek – světelných bodů v tabuli (například jako náčrtek do mapy, body v Google mapě nebo souřadnice), texty hlášek v češtině pro namluvení a fotografie případně videa turistických cílů. Fotografování jsme schopni zajistit (ideálně ve vhodné roční době), přípravu mapy a grafiky, překlady a namluvení hlášek v češtině, němčině, angličtině a dalších jazycích (PL, RU, SK…) zajišťujeme běžně.

Velmi důležitá je pečlivá kontrola obsahu zadavatelem – místními, žádné mapové podklady nebývají dokonale aktuální a je vhodné před tiskem mapy opravit chyby v mapě: zejména jsou-li v mapě vyznačeny i obchody a restaurace, bývá životnost těchto dat jepičí.

Mapa a grafika

Pro výrobu grafiky tabule používáme volně šiřitelné mapové podklady (např. Openstreetmap), přičemž mapu renderujeme a generalizujeme tak, aby se při zvoleném měřítku zachovala přehlednost a čitelnost. Snažíme se zachovat běžné zásady pro zobrazení map (pozice severu, barvy, mapové značky, nezapomeneme na symbol měřítka) tak, aby se podle mapy uměl orientovat i úplný cizinec.

Mají-li mapy obsahovat turistické značené cesty (KČT), je nutné zakoupit licenci pro tuto mapu (~ 5000 Kč).

Design

Designovou představu tabule, její provedení a barevnost grafiky obvykle upřesňujeme za pomoci naší paní architektky, ideálně s osobní návštěvou nebo alespoň pomocí fotografií budoucího místa instalace. Nemusíme se omezit na instalaci grafiky a elektroniky do standardních vitrín, je možné téměř libovolné provedení: dodávali jsme například provedení vestavěné do dutiny vydlabané v kmenu stromu.

Vícejazyčné provedení

Samozřejmostí je možnost přepínání mezi různými jazyky. Všechna hlášení (a případně i texty na displeji) mohou být k dispozici ve zvolených jazycích. Standardně pracujeme s verzí se třemi jazyky (česky, anglicky a jazyk podle přání zákazníka).

Změny obsahu a vzdálená správa

Většina tabulí není připojena k internetu a aktualizaci multimediálního obsahu provádíme výměnou paměťové karty s obsahem zvuků (případně dalšího multimediálního obsahu) a nastavení.

U zařízení připojených k internetu (to jsou zpravidla ty, které jsou vybaveny displejem a/nebo WiFi přístupovým bodem), je změna obsahu možná na dálku. Zařízení připojená k internetu je možné také vzdáleně dohlížet, tj. výpadek zařízení může být detekován na dálku.

Mechanické provedení

Exteriérové provedení

Dodávané standardní vitríny jsou hliníkové, povrchově upravené eloxováním nebo lakováním v libovolné barvě. Zasklení vitríny je z 6 mm akrylu, který poskytuje poměrně dobrou odolnost proti vandalismu. Rozměry tabule jsou zakázkové; typické rozměry jsou uvedeny v tabulce:

Rozměr 9 x A4, 750 x 1000 mm
Rozměr 12 x A4, 750 x 1350 mm
Rozměr 15 x A4, 1000 x 1350 mm
Rozměr 21 x A4, 1600 x 1000 mm
Rozměr 28 x A4, 1710 x 1350 mm
Rozměr 25 x A4, 1350 x 1710 mm
Rozměr 27 x A4, 2100 x 1000 mm

Při samostatné montáži se vitríny instalují na dvě zabetonované stojiny, je také možná montáž na zeď. Běžné provedení je jednostranné, kdy je zadní strana vitríny prázdná (plech nebo fólie). Přes zadní stranu je přístupná elektronika zařízení. Po dohodě můžeme na zadní stranu tabule natisknout pevnou grafiku nebo vyrobit tabuli v oboustranném provedení.

Při montáži v exteriérech s historizujícím mobiliářem je možné tabuli tomuto stylu přizpůsobit litinovými sloupky s hlavicemi a krycími lištami.

Všechny vitríny jsou uzamykatelné.

Interiérové provedení

Zařízení ve vnitřním provedením se od standardního vnějšího provedení liší jednodušší konstrukcí vitríny, subtilnějším krycím sklem a absencí těsnění proti vodě.

Vnitřní tabule je možné dodat v provedení volně stojícím nebo pojízdném (viz foto), případě ve formě nástěnek.

Elektrická část

Hlásič

Hlásič je srdcem zařízení: zpracovává signály z klávesnice, ovládá svit světelných bodů v mapě, zobrazení na (volitelné) obrazovce a samozřejmě přehrává zvuky.

Hlásiče podporují až 200 různých hlášení. Jednotlivá hlášení nebo jejich zkrácené verze mohou být reprodukovány i samočinně jako reklamní hlášení (tzv. klidová hláška; uveďte do objednávky).

Tabule dodáváme z technického hlediska se dvěma typy hlásičů: INVIT-500 neumožňuje připojení obrazovky a vzdálenou změnu obsahu přes internet, zatímco INVIT-700 tato omezení nemá.

Klávesnice

Klávesnice může být vyhotovena ve dvou provedeních: jako numerická pro zadání čísla hlášky (objektu), případně s voličem jazyků u vícejazyčných provedení tabulí, nebo v provedení pro přímou volbu hlášky stisknutím tlačítka. Klávesnice jsou v kovovém, antivandal provedení.

Panel klávesnice je u venkovních provedení vyroben z eloxovaného nebo lakovaného hliníku s gravírovaným popisem, u vnitřních provedení je klávesnice vestavěna přímo do krycího skla vitríny a opatřena digitálně tištěným štítkem.

Světelné body

Světelné body v mapě jsou tvořeny 3 mm LED diodami, standardně v zelené nebo červené barvě a vysokosvítivém provedení. Je-li osazena LED dioda signalizace „zde se nacházíte“, má odlišnou barvu a svítí v době, kdy není přehrávána žádná hláška. Na objednávku je možné zapojit světelné body v režimu animace např. ve vhodném směru chůze nebo například pro znázornění technologického procesu.

LCD obrazovka

Zařízení může být volitelně vybaveno LCD obrazovkou. K dispozici jsou obrazovky s úhlopříčkou 10″, 21″ nebo 42″ v provedení se zvýšeným jasem.

Základní využití LCD obrazovky je zobrazování dodatečných informací k hlášce, kterou tabule přehrává. To je obvykle řešeno otevřením speciální webové stránky, kterou může místní správce změnit a tím měnit obsah tabule. Obsahem stránky může být například videozáznam, sekvence fotografií nebo online zdroje: program s aktuálním programem divadla nebo on-line webkamera v místě, o kterém hovoří hláška.

Dalšími typickými on-line aplikacemi jsou informace o odjezdech MHD (podobně jako na našich aplikacích pro odjezdové tabule MHD) a další mapy.

Zobrazované webové stránky tedy mohou být uloženy přímo v hlásiči nebo mohou být on-line otevírány z internetu. LCD obrazovka může být vybavena anti-vandal dotykovou vrstvou a subsystém může umožňovat spuštění webového prohlížeče a přístup na internet, a to bez nebo s omezením přístupného rozsahu webu (například pouze stránky obce). Tato funkce vyžaduje, aby byla tabule připojena k internetu (typicky přes mobilní síť).

Z praxe se ukazuje vhodné instalovat tabule tak, aby na obrazovky pokud možno nedopadalo přímé sluneční světlo.

Reproduktory

U exteriérových provedení tabulí obvykle užíváme speciální, tzv. vibrační měniče, které rozechvívají celou plochu čelního skla tabule zvukem. To způsobuje, že uživatel vnímá hlášku nahlas a zřetelně před tabulí, ale ve větší vzdálenosti mluvící tabule ruší méně, než kdybychom použili běžný, hodně směrový reproduktor.

Malá provedení tabulí mají osazen klasický anti-vandal vodotěsný reproduktor.

Interiérová provedení jsou vybavena aktivní reprosoustavou, umístěnou na horní liště vitríny.

Wi-Fi

Zařízení je schopno (podle objednávky) pracovat jako Wi-Fi přístupový bod, včetně možného omezení proti zneužívání například omezením přeneseného množství dat nebo délky jednoho připojení. Tato funkce vyžaduje, aby byla tabule připojena k internetu (např. LAN, optickým vláknem nebo přes mobilní síť).

Osvětlení

V horní části tabule je (podle objednávky) umístěn LED pásek osvětlení s životností přesahující 100 000 hodin (více než 20 let pravidelného provozu). LED osvětlení je spínáno soumrakovým spínačem nebo spolu s veřejným osvětlením tam, kde je tabule z rozvodu veřejného osvětlení napájena.

Napájení

Zařízení je možné provozovat (podle objednávky) s napájecím napětím 230 V AC (rozvodná síť nebo z rozvodu veřejného osvětlení), 12 V DC nebo s napájením solárním systémem.

Napájení 230 V v kombinaci s volitelnou součástí výbavy Zálohované napájení umožňuje dodávku energie například z během dne vypínaného rozvodu veřejného osvětlení. Akumulátory zálohovaného napájení umožní chod tabule po dobu 24 hodin.

Varianta solárně napájené tabule umožňuje provoz na místech, kde není k dispozici přípojka sítě nebo kde by její vybudování bylo obtížné. Možnosti nočního osvětlení nebo provedení s LCD dislejem při solárním napájení je nutné konzultovat předem.

Venkovní tabule napájené 230 V musí být uzemněny (zemnící pásek), pevně připojené tabule na rozvod 230 V musí projít revizí.

Noční útlum

Tabule je osazena soumrakovým spínačem, který umožní za v noci snížení hlasitosti hlášení či jeho úplné vypnutí a současně spíná osvětlení tabule, není-li toto spínáno synchronně se zapínáním veřejného osvětlení.

Přijímač vysílačky nevidomého (Tyfloset)

(Na objednávku): tabule se chová jako akustický majáček pro nevidomého a může například na náměstí nevidomému oznámit relevantní informace o jeho uspořádání.

Servis

Kromě instalačního servisu nabízíme záruční i pozáruční servis formou výjezdu technika. Změny multimediálního obsahu nebo základní diagnostiku závad provedeme u zařízení připojených do internetu (on-line) na dálku.

Servis cizích zařízení

Nabízíme základní servis nebo kompletní repasi informačních tabulí jiných výrobců s použitím naší elektroniky, více viz servis informačních tabulí.

Cenové relace

Cena zařízení se při dodávce zařízení skládá ze čtyř částí:

 1. samotné elektroniky (elektrovýzbroje),
 2. mechanické konstrukce – vitríny a sloupků a tištěné části,
 3. grafického zpracování a namluvení hlášek,
 4. instalace na místě.

Neúčtujeme žádné provozní poplatky (výjimkou je samozřejmě paušál datové SIM karty u zařízení připojených přes internet; provádíme-li vzdálený dohled zařízení, účtujeme poplatek za provoz dohledového systému v řádu desetikorun měsíčně.).

Typická cenová rozmezí

 • Cena samostatné elektrovýzbroje se pohybuje podle konkrétního provedení v rozmezí 8 000 Kč (jednoduchá sestava hlásiče s tlačítky) – 120 000 Kč (s LCD, internetem, WiFi) bez DPH.
 • Cena kompletní venkovní tabule s instalací (vč. překladů, namluvení hlášek atd.) se pohybuje v rozsahu 90 000 – 300 000 Kč bez DPH podle konkrétního provedení (rozhoduje zejména velikost, vybavení LCD displejem, WiFi a on-line připojením). Tabuli dodáme včetně mapového podkladu a graficky zpracujeme.
 • Cena menší interiérové tabule (vč. překladů, namluvení hlášek atd.) bez LCD a internetového připojení se obvykle pohybuje v rozsahu 30 000 – 80 000 Kč bez DPH podle konkrétního provedení. Tabuli dodáme včetně mapového podkladu a graficky zpracujeme.

Příklady hotových výrobků

Příklad cenové relace

 • Rokycany

  Rokycany

  veřejné prostranství Spilka

  Datum uskutečnění: květen 2015, revitalizace 2023

  Přibližná cena: 150tis.

 • Rabštejn nad Střelou

  Rabštejn nad Střelou

  Umístění na budově muzea

  Datum uskutečnění: prosinec 2015

  Přibližná cena: 40tis.

 • Počátky

  Počátky

  Palackého náměstí

  Datum uskutečnění: srpen 2015

  Přibližná cena: 135tis.

 • Bohuslavice

  Bohuslavice

  Prostranství obecního úřadu

  Datum uskutečnění: září 2019

  Přibližná cena: 200tis.

 • Zámek Bor

  Zámek Bor

  Orientační plán ve vstupní hale

  Datum uskutečnění: březen 2015

  Přibližná cena: 80tis.

 • Velvary

  Velvary

  Datum uskutečnění: listopad 2023

  Přibližná cena: 300tis.

Kontaktujte nás

Máte zájem o mluvící zvukové informační tabule či vitríny?

Ozvěte se nám, rád Vám poradí vývojář Ing. Ondřej Fišer.

  Máte zájem o speciální elektroniku na zakázku?

  Potřebujete moderní a spolehlivou elektroniku? Outsourcovat vývoj elektroniky nebo kompletní nový výrobek či systém? Ozvěte se nám! Rádi Vám poradíme s drobnými i složitými aplikacemi.

  Napište nám