Informační a vyvolávací systém pro STK STIS

Vyvolávací systém STIS pro STK usnadňuje řazení zákazníků a vozidel do jednotlivých linek STK, zpřehledňuje a zpříjemňuje zákazníkům čekání a obsluze umožňuje sledovat a operativně regulovat aktuální vytížení linek, směn a pracovníků. Nezanedbatelný vliv na produktivitu práce a eliminaci prostojů mají venkovní displeje zobrazující výzvy zákazníkům pro příjezd k lince ME či STK.

Více informací
Na vyžádání
Informační a vyvolávací systém pro STK STIS

Popis

Zařízení se skládá z:

 • Venkovních LED zobrazovacích tabulí linek umístěných u vjezdů na linky STK/ME, které vyzývají zákazníka k příjezdu na linku,
 • (volitelně) venkovní LED centrální tabule, zobrazující seznam zákazníků v pořadí s odhadem čekací doby, výzvy k vyzvednutí dokumentů a případně ručně zadané provozní informace (např. informace o provozní době ve svátek atd.),
 • (volitelně) vnitřních informačních tabulí na bázi LCD TV, zobrazujících stejné informace jako venkovní LED centrální tabule spolu s reklamou na další služby, mapkou provozu apod.,
 • (volitelně) rozhlasového zařízení pro vyhlašování zákazníků reproduktory a
 • pracoviště operátorek – recepčních STK, které pomocí webového prohlížeče ovládají systém ze svého počítače. Na pracovišti je v provedení STIS-1 umístěna i tiskárna pořadových lístků pro zákazníky.

Varianty

STIS-1

STIS-1 je složitější provedení systému – plný vyvolávací systém s automatickou organizací front. Systém ovládá operátorka příjmu zakázek na recepci STK, případně může být vybaven modulem pro on-line příjem předobjednávek STK přímo od uživatelů přes internet. Provedení kontrol buď potvrzuje technik STK na svém pracovišti, nebo je potvrzuje až operátorka po zpracování dokumentů; zařízení umí zákazníkům zobrazovat i výzvy k vyzvednutí vyhotovených dokumentů.

Jednou z předností systému STIS-1 je – při příslušném nastavení – důsledně náhodné, uživatelsky neovlivnitelné přiřazování zakázek jednotlivým technikům pouze na základě vytížení techniků, jejich kvalifikace, pracovní doby a otevírací doby linek. Jsou tak eliminovány možnosti ovlivnění výsledku STK “z kamarádství” s technikem, což je praktika, která může stanici STK přivést až existenční potíže. Případný ruční zásah do řazení zakázek na linky a k technikům je možný jen s příslušným přístupovým oprávněním a je zaznamenán pro případnou potřebu pozdějšího auditu.

STIS-2

STIS-2 je zjednodušené provedení systému – informační systém, který zobrazuje návštěvníkům pouze uzavření či otevření linky a jména techniků v jednotlivých směnách spolu s infografikou o postupu kontroly.

Ke stažení

Cenová nabídka

 • Orientační cena systému STIS-1 je 80 – 150 000 Kč bez DPH podle velikosti STK a počtu displejů
 • Cena varianty STIS-2 je asi o třetinu nižší.

Kontaktujte nás

Máte zájem o komplexní informační systém?

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku!

  Máte zájem o speciální elektroniku na zakázku?

  Potřebujete moderní a spolehlivou elektroniku? Outsourcovat vývoj elektroniky nebo kompletní nový výrobek či systém? Ozvěte se nám! Rádi Vám poradíme s drobnými i složitými aplikacemi.

  Napište nám