Vývoj elektroniky

Produkty

Podpora a zájmová sekce

Výroba elektroniky. Osazování plošných spojů a kompletace

Vyrábíme elektronická zařízení na zakázku: zařízení u nás vyvinutá nebo podle dodané dokumentace.

Dodáváme osazené plošné spoje nebo celá, hotová zařízení v komerčním balení. Náš obvyklý finální výrobek se vejde do ruky, ale umíme vyřešit třeba i celou tramvajovou zastávku.

Poskytujeme komplexní služby: vyrábíme i potřebné kabeláže, kabelové svazky, rozvaděče a další prvky.

Nejsme montovna. Jsme vývojáři: elektronice rozumíme, umíme řešit i nenadálé výrobní problémy rychle a efektivně a máme rádi složité výzvy.

Naše služby

Výroba vzorků

Pomůžeme se vzorky: rychle a kvalitně, bez bastlení.

Sériová výroba

Osadíme DPS, otestujeme, zkompletujeme a zabalíme.

Kusové aplikace

S maximální péčí vyvineme i vyrobíme kusové, speciální aplikace. I kusovky vyrábíme s maximální péčí, profesionálně: stejně jako velké série.

Supply chain a náhrady součástek

Hlídáme, abychom měli a dovedli nakoupit potřebný materiál. A když je nejhůř, jsme vývojáři: umíme poradit a implementovat nejlepší možnou náhradu.

Optimalizace nákladů: Design to Value

Hlídáme designy, které vyrábíme. Analyzujeme, kde lze ušetřit, kde jít s dobou a co vylepšit, abychom dodali co nejlepší, kvalitní produkt za minimální náklady.

Certifikace a zkoušky

Kvalitní výrobek splňuje víc než jen povinné požadavky na bezpečnost. Pomůžeme s vystavením prohlášení o shodě, certifikacemi EMC, LVD i elektrickou bezpečností, stejně jako s nepovinnými zkouškami pro zajištění maximální kvality výrobků.

Proces výroby

Připravíme výrobu

Analyzujeme poptávku. Připravíme materiál, výrobní a testovací postupy, komunikujeme v případě potřeby náhrad komponent nebo nutných změn.

Osadíme plošné spoje. A kontrolujeme.

Osadíme a zapájíme. Vše zkontrolujeme optickými i funkčními testy.

Zkompletujeme výrobky

Zastavíme plošné spoje do krabiček, vyrobíme kabeláže.

Zabalíme a odešleme

Po posledním funkčním testu vše zabalíme a odešleme zákazníkovi.

Analýza projektu

Výrobní data posoudí naši odborníci: nalezneme rizika z hlediska vyrobitelnosti, spolehlivosti i dostupnosti součástek. Je-li to vhodné, navrhneme opatření pro optimalizaci výrobní ceny, zajistíme náhrady nedostupných součástek.

Dovedeme si poradit i se zastaralými, špatnými nebo nekompletními podklady. Pokud to bude potřebné, naši vývojáři zpracují příslušné změny, upgrady nebo třeba celý obměněný design.

Příprava výroby

Naši nákupčí zajistí materiál pro výrobu: co nemáme skladem, zajistíme od distributorů. V současné součástkové krizi umíme využít i alternativní zdroje komponent z Asie. Můžeme využít i materiál dodaný zákazníkem.

Při čekání na materiál prověříme postupy testování a pomůžeme s automatickými testy, abychom celou produkci mohli efektivně otestovat.

Nezapomínáme ani na optimalizaci šablon a technologických postupů, abychom docílili minima zmetkovitosti a zdržení ve výrobě. Výroba musí běžet jak na drátkách! Proto ji hlídáme a každý krok dokumentujeme v systému.

Osazování plošných spojů

Plošné spoje osadíme v naší vlastní osazovně. Vyrábíme od vzorků po tisíce kusů měsíčně.

Naše výroba je vybavena technologií pro strojní osazování a pájení součástek SMT (osazovací automaty Autotronik, Inoplacer), pro následující ruční dokompletace a opravy používáme profesionální pájecí stanice Weller, Metcal a JBC. Pro opravy jsme vybaveni automatickou stanicí pro rework BGA pouzder.

Osazujeme ekologickou, bezolovnatou technologií, s použitím bezoplachových tavidel (no-clean). Pro dodržení vysoké kvality výroby osazené plošné spoje myjeme ve speciální ultrazvukové lázni (Safewash). Plošné spoje pro použití v náročném prostředí lakujeme.

Oživení, AOI inspekce

Vyrobené plošné spoje zkontrolujeme pomocí unikátního systému automatické optické inspekce s využitím umělé inteligence (Agnos, Opticon). Kontrolujeme 100 % produkce.

Po kontrole plošné spoje oživíme - nahrajeme software a provedeme funkční testy. U větších sérií k užíváme vlastní automatické testery.

Kompletace, finální testování a balení

Podle potřeby projektu zařízení zkompletujeme mechanicky, opatříme potiskem a štítky. Hotový výrobek podrobíme funkčním a bezpečnostním testům.

Výrobek zabalíme do finálního komerčního balení pro koncové zákazníky nebo do ESD balení pro další operace.

U kritických aplikací zdokumentujeme každý výrobek fotograficky 3D mikroskopem a protokolem elektronické výstupní kontroly z testovacího zařízení.

Další služby

Pro potřeby výroby frézujeme hliníkové a plastové krabičky, 3D tiskneme technologií FDM i SLA, tiskneme štítky a čelní panely, vyřezáváme řezacím plotterem.

Vyrábíme kabelové svazky a montujeme rozvaděče.

Utajení dat - NDA

Výrobní data jsou u nás v bezpečí. Standardně poskytujeme smluvní zajištění mlčenlivosti (NDA), výrobní data máme uložena na vlastních serverech a pro zvláště citlivé aplikace jsme schopni zajistit nadstandardní ochranu firmwarů proti kopírování a změnám pomocí elektronických podpisů.

Naši zákazníci

Vyrábíme pro malé firmy z ČR i pro nadnárodní korporace. Vyrábíme součásti špičkových medicínských přístrojů i leteckou techniku. Pracujeme pro Čechy, Švédy, Američany, Švýcary, Němce i Angličany.

Naprostá většina zákazníků si přeje pracovat v režimu utajení (NDA) a nesmíme je zveřejnit. Vybrané akce, které můžeme zveřejnit, jsou na stránce referencí.

Se zajištěním výroby Vám rád poradí ing. Martin Sekáč, vedoucí výroby: ☎ +420 534 534 238, sekac@egmenergo.cz.

Supply chain management, řešení náhrad komponent

Hlídáme dostupnost materiálu.

Proaktivně sledujeme skladové stavy u distributorů a předzásobujeme se pro dlouhodobě smluvenou výrobu.

Začínáme už od vývoje: používáme součástky s historicky dobrou dostupností a kde to je možné, s existujícími náhradami.

Dojde-li přesto k výpadku zásobování, ve spolupráci s našimi vývojáři navrhneme flexibilně náhrady komponent tak, abychom obešli problémy současné součástkové krize. Umíme nahradit jednotlivé součástky nebo i celé konstrukční celky, například jsme navrhovali komplexní náhradu Raspberry Pi Compute modulu. Některé změny jsou jednoduché, kus za kus, jiné vyžadují změnu hardwaru a/nebo softwaru zařízení. Typická je změna mikrokontroléru, například z nyní obtížně dostupné platformy STM32 na některý z ekvivalentů.

Zařízení po náhradě komponenty alternativou otestujeme, provedeme testy kompatibility, stability, teplotního rozsahu i bezpečnosti.

Poměrně často při implementaci náhrady doplníme do zařízení nějaké nové funkce: například při nedostupnosti Wi-Fi modulů obvykle spojíme nutnou změnu s příjemným rozšířením funkcionalit zařízení o nejnovější typy šifrování (WPA3) a podporu nových standardů (WiFi 6 apod.).

Rád Vám poradí ing. Viktor Sekanina, vedoucí vývoje HW: ☎ +420 537 014 211, vyvojari.sekanina@egmenergo.cz.

Design to Value: řešení ekonomiky výroby

Design to Value je průběžný, iterativní proces optimalizace výrobních cen při zachování nebo vylepšení kvality a klíčových vlastností produktu.

Tuto službu nabízíme jak pro produkty vlastního vývoje, tak zejména pro produkty vyvinuté jinde a vyráběné u nás, nebo čistě jako posouzení dokumentace (DtV audit).

V rámci DtV sledujeme výrobní náklady a zkušenosti z praxe s výrobkem. Hlídáme použití:

  • obvodových řešení a starších komponent, které je možné nahradit novějším a levnějším ekvivalentem,
  • komponent, které se po zkušenostech jeví jako předimenzované a je možné je nahradit optimálně dimenzovaným prvkem,
  • prvků, které jsou poddimenzované a tvoří zdroj poruchovosti,
  • technologií montáže, které jsou pro vyráběná množství nevhodná (málo automatizovaná, příliš pracná pro velké série apod.).

Často se změny vyhledané procesem DtV implementují spolu s jinými upgrady zařízení nebo spolu s řešením náhrad komponent. Mnohé změny mohou být rizikové, proto do procesu patří i důkladné ověřování a testování.

U větších sérií je ekonomika procesu DtV až fascinující - u starších projektů je často možné ušetřit příslušným redesignem i 20 % výrobní ceny a návratnost akce je tedy velmi rychlá.

Rád Vám poradí ing. Viktor Sekanina, vedoucí vývoje HW: ☎ +420 537 014 211, vyvojari.sekanina@egmenergo.cz.

Automatizované testování

Vyvíjíme automatické testery na bázi OS Linux nebo na bázi Windows + Labview pro výstupní kontrolu. Vyrábíme fixtury pro ICT (in-circuit-test) - jehlová pole pro rychlé připojení zkoušeného plošného spoje.

Výstup z testeru je vytisknut na chybový štítek a/nebo ukládán do databáze on-line, kde je možné následně sledovat statistická data a měřené veličiny každého testovaného kusu zařízení. Náš systém automaticky blokuje vytištění výrobního štítku a tedy i expedici prvku, který neprošel korektně testovacím cyklem.

Tyto testery využíváme standardně i pro naši sériovou výrobu elektroniky.

Pro zvláštní aplikace vyvíjíme i speciální testery na míru, například pro zkoušky mechanických nebo akustických prvků.

Rád Vám poradí ing. Viktor Sekanina, vedoucí vývoje HW: ☎ +420 537 014 211, vyvojari.sekanina@egmenergo.cz.

Výroba vzorků

Nabízíme rychlou výrobu kusových vzorků osazených DPS strojním nebo ručním osazením.

Oproti běžné sériové výrobě jsou některé úkony zjednodušeny nebo omezeny, například testování provádíme zpravidla jen připojením zdroje, nejsou-li zpracovány testovací postupy.

V případě zájmu o následnou sériovou výrobu u nás, provádíme současně s výrobou vzorků ověření výrobní technologie - ladíme layout DPS, procesní časy, teplotní profily.

Rád Vám poradí ing. Martin Sekáč, vedoucí výroby: ☎ +420 534 534 238, sekac@egmenergo.cz.

Elektroniku na zakázku pro vás vyvíjíme a vyrábíme už 15 let.


Provoz strojního osazování naší firmy