Vývoj elektroniky

Produkty

Podpora a zájmová sekce

Netkané textilie

 • Kontakt
 • Vyhodnocení spotřeby energie

  Zařízení pro sběr dat z měřičů energie
  Popis zařízení

  Systém je založen na sběrné jednotce MSE. Sběrná jednotka je připojena do sítě LAN objektu a svými vstupy snímá stav měřičů energie. Je možné připojit (podle typu sběrné jednotky):

  • běžné NN elektroměry (činné energie),
  • běžné VN elektroměry energetiky (činné energie, jalové energie), připojené přes tzv. "optočlen" (optoelektrický oddělovač, např. Svoboda OP6.3)
  • čtyřkvadrantové elektroměry (dodávky a výroby činné a jalové energie),
  • analyzátory sítě (přesné měřiče proudů, výkonů a napětí),
  • další zařízení s impulsním výstupem S0 (např. vodoměry, plynoměry),
  • na objednávku další zařízení s komunikací MODBUS nebo M-BUS.

  Sběrná jednotka do své paměti zaznamenává data z připojených měřičů. Tato data následně stahuje program MSE SEE Logger, který je nainstalován na některém z počítačů v síti objektu. Data jsou zde ukládána do databáze, je možné jejich vyhodnocení a export, například do tabulky MS Excelu.

  Ve větších instalacích jsou data ukládána na datový server, který umožňuje současný přístup více uživatelů.

  SEE2 Logger, zobrazení grafu spotřeby el. energie
  Program MSE SEE Logger: grafické zobrazení denního průběhu účiníku, činné spotřeby a napětí (instalace v trafostanici areálu EDEN Adamov)

  Základní sběrná jednotka je schopna načítat a zpracovávat data z více vstupů nebo analyzátorů.

  Zařízení umožňuje mj. provádět predikci hodnot, tedy na základě současných dat odhadnout spotřebu energie do konce fakturačního období. Data je možné vyhodnocovat v hodinových, denních, čtvrthodinových, pětiminutových či minutových intervalech, případně rozdělit data dle tarifů. Standardně je možné omezit zobrazení na určitý časový úsek (od data a času – do data a času). Nad omezenými zobrazeními je možné provádět výpočty průměrných resp. celkových a minimálních a maximálních hodnot.

  S doplňkem Pokročilé statistiky je možné tyto výpočty provádět dávkově a na omezených časových úsecích (tj. například podle směn, podle časů spínání tarifů, od typu jednotky MSE-2 podle čtvrthodinových úseků apod.).

  S doplňkem Prediktivní funkce 1 je možné předvídat denní spotřebu v závislosti na datech posledních třiceti dnů. Funkce bere v úvahu víkendy a státní svátky.

  Doplněk Prediktivní funkce 2 zpřesňuje předvídání spotřeby následujícími algoritmy: užití plovoucích průměrů spolu se statistickými metodami eliminace výkyvů hodnot, možností ručního zadání koeficientu využití výroby pro jednotlivé dny (např. při předpokladu náběhu třísměnného provozu), výpočet predikce nejen pro celé dny, ale i pro jednotlivé směny a čtvrthodinová maxima.

  SEE2 Logger, zobrazení tabulky dat
  Program MSE SEE Logger: zobrazení dat ve formě tabulky
  Ceny a dodací termíny

  Prvky systému jsou vyráběny na zakázku. Rozlišujeme tři základní provedení sběrné jednotky (viz tabulka), které můžeme dále na přání zákazníka upravit.

  Typ sběrné jednotky MSE MSE-2 MSE-X
  Rozhraní Ethernet MODBUS-RTU Ethernet MODBUS-RTU Ethernet MODBUS-RTU
  Max. počet analyzátorů 2 2 8
  Vstupy S0 (plynoměr, vodoměr, std. elektroměr) 0 4 4
  Počet výstupů signalizace dosažení 1/4hod maxima -- -- na obj. 2 (nastavitelné 1 – 99 % maxima)
  Min. snímací interval 5 minut 1 minuta 1 minuta
  Měření čtvrthodinových maxim, minim, graf čtvrthodinových dat ne ano ano
  Snímání činného výkonu záznam záznam záznam
  Snímání napětí jen zobrazení záznam záznam
  Snímání proudů jen zobrazení záznam záznam
  Snímání jal. výkonu jen zobrazení záznam záznam
  Snímání zdánl. výkonu jen zobrazení záznam záznam
  Snímání PF jen zobrazení záznam záznam
  Měření špiček proudu, výkonu nelze záznam záznam
  Funkce grafů jen činn. výkon všechna zazn. data všechna zazn. data
  Délka archivu na PC/serveru bez omezení bez omezení bez omezení
  Délka dat na sběr. jednotce 4 dny 7 dnů 7 dnů
  Záloha dat na sběr. jednotce při výpadku sítě ne ano ano
  Pokročilé statistiky* příplatek ano ano
  Prediktivní funkce 1** příplatek příplatek ano
  Prediktivní funkce 2** ne příplatek příplatek
  Možnost práce bez serveru ano ano ano
  Vzdálený přístup přes WWW (z libovolného PC v internetu) nelze jen se serverem jen se serverem
  Spotřeba < 5 W < 5 W < 15 W
  Dodací termín 2 týdny 3 týdny 3 týdny
  Nabídková cena jednotky 21 000 Kč, skladem 28 600 Kč, skladem 37 000 Kč, do 3 týdnů

  * balíček pokročilé statistiky (viz výše): cena příplatku 3 000 Kč
  ** balíček prediktivní funkce 1 (viz výše): cena příplatku 2 000 Kč
  ** balíček prediktivní funkce 1 (viz výše): cena příplatku 4 500 Kč

  Cena software:

  • základní klientský software (pro PC obsluhy, zobrazení a archivace dat): zdarma,
  • balíček „server“ - umožňuje přístup z více PC obsluhy současně, archivuje centrálně data: 9 000 Kč, (pozn. pro běžné instalace je použití serveru zbytečné – stačí, když PC obsluhy alespoň 2x týdně běží)
  Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a bez instalace. Instalaci na místě účtujeme 600 Kč/hod + dopravné. Pro instalaci je nutný přístup k síti LAN, přidělená pevná (statická) IP adresa a přístup s administrátorskými právy k počítači, kde má být zřízen datový přístup do sběrné jednotky nebo kde má být instalován software serveru. Počítač musí být vybaven OS Windows XP/Vista/7 a osazen minimálně 512 MB RAM.

  Podobná zařízení

  Pro jednodušší aplikace o velkém počtu měřených míst, například pro měření spotřeby pokojů v ubytovacích zařízeních, nabízíme systém pro sběr dat z elektroměrů.

  Ke stažení
  Jméno souboru Popis Velikost Datum
  navod-zakladni.pdf Návod pro základní MSE (jednotarifový SW) 838 KB 24.04.23 11:14