Soutěže dětí a mládeže v radioelektronice

Soutěže dětí a mládeže v radioelektronice

Autor: Ivo Strašil, hlavní technik

V Brně bohužel během posledních let téměř vymizely kvalitní kroužky elektroniky pro děti. Ještě v devadesátých letech běžela kvalitní výuka, a za mnoho svých znalostí bych rád poděkoval Petrovi Matuškovi, Robertu Kotzianovi, Petru Špatkovi a dalším z CVČ Lužánky v Brně.

Poslední roky se snažím aspoň něco vrátit a spolupracovat s organizátory Soutěže dětí a mládeže v radioelektronice ve Vyškově - od roku 2006 dělám na těchto soutěžích porotce a také dávám dohromady teoretické testy pro tam pořádaná krajská kola (v roce 2011 republikové kolo).

Tady se můžete podívat, jak testy vypadají:

Kategorie 2006 2007 2008 2009 20102011 - mistr. republiky
Ž1 - do 12 let Ž1 2006 Ž1 2007 Ž1 2008 Ž1 2009 Ž1 2010 Ž1 2011
Ž2 - 13 - 16 let Ž2 2006 Ž2 2007 Ž2 2008 Ž2 2009 Ž2 2010 Ž2 2011
M - 17 - 19 let M 2006 M 2007 M 2008 M 2009 M 2010 M 2011
(V jednom testu je chyba (105/106), o žádné další faktické chybě nevím.)