Vývoj elektroniky

Produkty

Podpora a zájmová sekce

Netkané textilie

 • Kontakt
 • ERA RACKAMP - zakázkový 19" násobný NF zesilovač  Systém ERA RACKAMP
  Popis zařízení

  Na základě požadavků našich zákazníků, kteří realizují systémy plošného ozvučení a systémy ozvučení inteligentních domů, jsme vyvinuli systém ERA RACKAMP: sestavu násobného NF zesilovače s přídavnými funkcemi (zvuková paměť, přepínání vstup, ekvalizér) atd.

  Systém je určen především pro ty náročné instalace, kde není ekonomické použít standardní prvky. Zesilovače ERA RACKAMP jsou vyráběny zásadně na zakázku v konfiguraci podle konkrétní aplikace.

  Pro jednoduché instalace doporučujeme použití prvků na DIN lištu HLM-AMP a HLM-INPSW.

  Prvky systému ERA RACKAMP
  Sestava

  Interní konstrukce zesilovače se skládá z dílů podle následujícího popisu. Zpravidla není problém doplnit na zakázku specifikované funkce.

  Každý zesilovač se skládá minimálně z následujících dílů:

  • skříně zesilovače
  • zdroje
  • výstupního modulu

  Skříně zesilovače

  Skříně zesilovače se vyrábí buď v plastovém ekonomickém provedení pro montáž např. do technologické místnosti, nebo v hliníkovém provedení s eloxovaným gravírovaným předním panelem pro umístění do obytných prostor.

  Přístroje mohou být vybaveny úchyty pro montáž do 19" stojanu ("racku").

  Vstupní moduly

  Vstupní modul slouží pro připojení zdroje signálu a k přepínání mezi zdroji signálu. K jednomu vstupnímu modulu může být připojeno neomezené množství výstupních modulů (tj. zejména modulů zesilovačů). Například užijeme-li jeden jediný vstupní modul s přepínáním 4 vstupů a 4 výstupní moduly zesilovačů s regulací hlasitosti, budou všechny čtyři zesilovače reprodukovat stejný zvolený zdroj signálu, ale bude možné jednotlivě nastavovat jejich hlasitosti.

  Vstupní modul ERA-IN4

  Modul slouží pro přepínání mezi čtyřmi nesymetrickými vstupy pomocí čtyř logických vstupů. Současným zapnutím více vstupů je možné signály z aktivovaných vstupů mixovat. Bez příplatku je možné doplnit pátý vstup, který je vždy aktivní a je mixován k ostatním vstupům, například pro připojení automatického hlásiče. Vstupní konektory CINCH, stereo.

  Vstupní modul ERA-IN8B

  Obdoba modulu IN4 pro 8 vstupů, bez možnosti mixování, ovládání třemi logickými vstupy (binárně). Vstupní konektory CINCH, stereo. Možnost trvale aktivního 9. vstupu.

  Vstupní modul ERA-IN2B

  Obdoba modulu IN4 pro 2 vstupy, bez možnosti mixování, ovládání jedním logickým vstupem (binárně). Vstupní konektory CINCH, stereo. Možnost trvale aktivního 3. vstupu.

  Vstupní modul ERA-IN4FUM

  Obdoba modulu IN4 s mixážním pultem – je možné napěťovými vstupy volit hlasitost každého kanálu a tak vytvořit funkci mixážního pultu.

  Vstupní modul ERA-INDIR

  Ve skutečnosti neexistující prvek – slouží pro specifikaci případu, kdy si přejeme připojit jediný vstup bez přepínání k jednomu nebo více výstupním modulům. Modul poté není vyznačen na předním panelu ani nemá indikační LED diody.

  Výstupní moduly

  Jako výstupní modul označujeme blok, který slouží k vyvedení signálu mimo zařízení. Jde především o koncové NF zesilovače, ale i o bloky linkového výstupu (pro připojení externího zesilovače a/nebo subwooferu). Součástí výstupních modulů je regulátor hlasitosti a případně tónové korekce.

  Výstupní moduly a koncové zesilovače jako takové jsou vždy vybaveny regulací hlasitosti, podle přesné specifikace objednávky buď lokální potenciometrem, nebo vzdálené napěťovým vstupem, pro tlačítka up/down nebo pro modul komunikačního rozhraní. Mezi uvedenými možnostmi není cenový rozdíl.

  Koncový zesilovač ERA-RD15 (stereo)

  Koncový zesilovač ve třídě D pro připojení reprosoustav o impedanci 4 nebo 8 ohmů. Výstupní výkon zesilovače je 2x32 W hudebních, 2x15 W RMS. Zesilovač je vhodný pro ozvučení menších prostor (chodby, koupelen, terasy) nebo bez nároku na vysokou hlasitost reprodukce pro ozvučení obytných prostor. Blok je možné přepojit do můstkového zapojení pro připojení jediného reproduktoru o impedanci 8 ohmů, který využije poté plný výkon modulu a hraje monofonně. Výstupní konektory: šroubové svorky.

  Koncový zesilovač ERA-RD25 (stereo)

  Koncový zesilovač ve třídě D pro připojení reprosoustav o impedanci 6 nebo 8 ohmů. Výstupní výkon zesilovače je 45 W hudebních nebo 2x25 W. Zesilovač je vhodný pro hlasité ozvučení menších prostor (chodby, koupelen, terasy) nebo pro ozvučení obytných prostor pro poslech běžnou hlasitostí. Výstupní konektory: šroubové svorky.

  Koncový zesilovač ERA-AMP1100 (monofonní nebo užijte 2ks pro stereo)

  Koncový zesilovač ve třídě D pro připojení reprosoustavy o impedanci 4 až 8 ohmů. Výstupní výkon zesilovače je 110 W hudebních, 85 W RMS. Zesilovač je vhodný zejména pro hlasité ozvučení venkovních prostor (např. party terasy). Výstupní konektory: šroubové svorky.

  Výstupní modul ERA-LO

  Modul slouží pro připojení externího zesilovače, např. pro připojení jakostních zesilovačů nebo audio soustav pro ozvučení obytných prostorů. Výstupní konektory: CINCH

  Výstupní modul ERA-LODIF

  Modul slouží pro připojení externího zesilovače, např. pro připojení jakostních zesilovačů nebo audio soustav pro ozvučení obytných prostorů. Provedení se symetrickým výstupem. Výstupní konektory: XLR

  Výstupní modul ERA-SUB

  Modul slouží pro připojení externího aktivního subwooferu, obsahuje výhybku. Současně je vybaven výstupními konektory CINCH pro audio, tj. nahrazuje modul ERA-LO, bude-li požadováno užití externího zesilovače nebo aktivních soustav. Výstupní konektory: CINCH (levý, pravý kanál, subwoofer)

  Podpora 5.1 zvuku

  Vhodnou konfigurací vstupních a výstupních modulů je možné vytvořit i sdružené 5.1 kanály pro prostorový zvuk. Na objednávku jsou dostupné vstupní prvky pro připojení S/PDIF zvukového signálu.

  Doplatky pro výstupní moduly a koncové zesilovače

  Doplatek se týká pouze následujících funčních doplňků modulů, uvedených v předchozí sekci:

  Doplatek ERA-PB-TONECTR

  Doplnění lokální regulace hloubek, výšek a vyvážení (balance)

  Doplatek ERA-PB-TONECTRRMT

  Doplnění vzdálené regulace hloubek, výšek a vyvážení (balance) Standardně pro komunikační rozhraní nebo napěťově řízené (0 - 10 V).

  Doplatek ERA-PB-SWITCH

  Doplnění výstupních modulů ERA-LO, LODIF, SUB o relé pro automatické zapínání připojeného zařízení (pro ta zařízení, která nejsou automatickým zapínáním vybavena).

  Vzdálené ovládání

  Moduly vzdáleného ovládání nahrazují logické a napěťové vstupy zařízení komunikačním rozhraním. Pomocí komunikačního rozhraní je dále možné detekovat poruchy zařízení, zejména poruchu chladícího ventilátoru (je-li osazen) a přehřívání. Komunikační protokol je jednoduchý znakový, založený na příkazech typu „V,4,57“: nastav hlasitost zesilovače 4 na 57 procent, a je plně dokumentovaný.

  Komunikační modul ERA-COM-232

  Komunikační modul pro rozhraní RS-232, konektoru SUB-D 9.

  Komunikační modul ERA-COM-485

  Komunikační modul pro rozhraní RS-485, šroubové svorky.

  Komunikační modul ERA-COM-LTRX

  Komunikační modul pro rozhraní Ethernet, RJ45. Komunikační modul zpřístupňuje nastavení a ovládání jednotlivých kanálů ve formě WWW stránky, viz obrázek. Je možné také vzdálené ovládání po síti pomocí HTTP POST dotazů.

  ERA Rackamp

  Vzhled stránky ovládání zesilovače RACKAMP s modulem ERA-COM-LTRX.

  Speciální moduly
  Modul USB zvukové karty ERA-SP-USB

  Modul umožňuje přímé připojení PC pomocí rozhraní USB. Výstup modulu může být zaveden buď přímo na výstupní modul (zesilovač), nebo přepínán vstupním modulem. Modul nemá ovl. prvky na předním panelu.

  Modul S/PDIF ERA-SP-DIF

  Modul umožňuje přímé připojení PC pomocí optického rozhraní SPDIF. Výstup modulu může být zaveden buď přímo na výstupní modul (zesilovač), nebo přepínán vstupním modulem. Modul nemá ovl. prvky na předním panelu.

  Doplatek „symetrický vstup“ ERA-SP-DESYM

  Doplatek za doplnění desymetrizačního transformátorku na jeden stereofonní vstup zařízení (připojení zdroje signálu je poté konektorem 2xXLR namísto 2xCINCH).

  Modul barevné hudby ERA-SP-LIMUS

  Modul je vybaven trojicí napěťových výstupů 0 – 10 V pro řízení osvětlení. Parametry modulu (citlivost, plynulost změn) nastavujeme potenciometry na panelu. Po dohodě je možné modul osadit vzdáleně řízeným přepínačem pro přepnutí řízení osvětlení na jiný zdroj řídicích signálů (např. výstupní modul inteligentní elektroinstalace).

  Modul automatického hlásiče - zvukové paměti ERA-SP-HLM4

  Modul umožňuje reprodukci až osmi předem nahraných hlášení z paměťové SD karty. Zpravidla jde o zvonky - gongy, mluvené oznámení např. o neuzavření oken při odchodu z bytu apod. Kvalita záznamu odpovídá záznamu na CD.

  Po domluvě je možné osazení modulu s funkcí mluveného oznámení času, teploty atd. nebo modulu s možností záznamu až 300 hodin hudby.

  Napájecí zdroj

  Napájecí zdroj je v ceně zařízení.

  Pro stolní přístroje je zpravidla užit externí zdroj „notebookového“ typu, pro Rack aplikace užíváme zdroje formátu brick nebo half-brick, po dohodě zdroje na DIN lištu.

  Napájecí napětí zařízení je 24 V DC. Po dohodě je možné realizovat i zálohované napájení přístroje.
  Informace pro systémové integrátory

  Pro vzdálené ovládání zařízení je k dispozici několik různých metod. V základní ceně zařízení je (zejména) ovládání přepínání vstupů digitálními vstupy a ovládání hlasitosti jednotlivých výstupních kanálů napětím 0 - 10 V nebo impulsními vstupy (tlačítko "hlasitost dolů" / "hlasitost nahoru"). Tento způsob ovládání je vhodný zejména tam, kde je ovládání "zadrátováno" a není využit inteligentní řídicí systém, nebo v jednoduchých instalacích.

  Pro složitější instalace s vyššími nároky na komfort obsluhy se zpravidla zřizuje ovládání pomocí komunikační linky RS-232 nebo RS-485 a požadavky na ovládání zařízení se přenáší formou datových rámců v jednoduchém ASCII protokolu.

  Nejperspektivnější je v současnosti použití komunikačního modulu ERA-COM-LTRX pro komunikaci v síti Ethernet resp. TCP/IP. Modul jednak zpřístupňuje webové rozhraní zesilovače funkční i na dotykových tabletech (iPad, Android apod.) a umožňuje vzdálené ovládání řídicími systémy zasláním prostého HTTP POST dotazu. To de facto odstraňuje kabeláž mezi řídicím systémem a zesilovačem RACKAMP; cena komunikačního modulu se zpravidla rychle vrátí v ušetřených I/O jednotkách řídicího systému. Příklady ovládání pro oblíbený systém Tecomat Foxtrot jsou dostupné na vyžádání.  Ceny a objednávka

  Pro bližší informace a provedení cenové kalkulace Vám doporučujeme použít ceník v MS Excelu, který je umístěn ke stažení na konci této stránky.

  Ke stažení
  Jméno souboru Popis Velikost Datum
  rackamp-upraveny.xls Ceník zesilovačů ERA RACKAMP, vč. rozpisu slev 655 KB 24.04.23 11:14
  rackamp-upraveny.pdf Ceník zesilovačů ERA RACKAMP, v PDF - není interaktivní 860 KB 24.04.23 11:14