Vývoj elektroniky

Produkty

Podpora a zájmová sekce

Projekty podporované EU

Projekty podporované EU
      Výzva: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: BEZEMISNÍ MANIPULAČNÍ VOZY S AUTONOMNÍM BATERIOVÝM POHONEM A WIFI OVLÁDÁNÍM
Cílem projektu je výzkum a vývoj nového konstrukčně-systémového řešení manipulačních vozů s novou koncepcí řízení a regulace pohonů s bateriovým napájením 24VDC a WIFI ovládáním.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026765
Plánovaná doba realizace: 1. 9. 2021 - 31. 5. 2023