Vývoj elektroniky

Produkty

Podpora a zájmová sekce

Časomíry pro agilityŘídící jednotka časomíry agility
Časomíry pro agility
Popis zařízení

Nabízíme zakázkovou výrobu časomír pro agility i jiné sporty. Následující nabídka se týká časomír pro agility, ale je zřejmé, že je možné časomíru v případě potřeby upravit či zcela přepracovat i pro použití v motosportu, atletice, běhu apod.

Nabízená časomíra se skládá z těchto částí:

 • řídící jednotka
 • fotobuňka pro start a fotobuňka pro cíl (je možné použít jen jednu fotobuňku pro start i cíl současně, čas je možné odstartovat nebo zastavit i tlačítkem na panelu řídící jednotky, případně po USB spojení z počítače)
 • velkoplošný displej (nepovinná součást)
 • doplňující fotobuňky (nepovinná součást) – na jeden stojan se umístí více fotobuněk nad sebou pro dosažení vyšší spolehlivosti snímání (nemůže dojít k „přeskočení“ paprsku)

Řídící jednotka

je řízena mikroprocesorem a vybavena podsvíceným LCD displejem a tlačítky.

Z panelu řídící jednotky je možné startovat a zastavovat měření času, volit startovní číslo, ovládat zobrazení na velkoplošném displeji a nastavovat režim spouštění a zastavování měření fotobuňkami.

Řídící jednotku je možné objednat v provedení s USB komunikací, kdy je na panelu řídící jednotky navíc umístěn konektor USB pro spojení časomíry s počítačem. Po tomto datovém spoji je možné kompletně ovládat všechny funkce časomíry stejně jako z panelu řídící jednotky a vyčítat startovní číslo, průběžný a naměřený čas. Datový spoj emuluje sériový port, na straně počítače je k němu možné přistupovat buď pomocí speciální DLL knihovny nebo standardními funkcemi pro práci se sériovým portem. K nově vyráběným časomírám je k dispozici doplněk pro on-line přepis časů do MS Excelu pro uživatele, využívající vlastní výsledkové tabulky a vlastní makra. Na dotaz je dostupný speciální software pro zpracování výsledků v agility, vytvořený v Agility klubu Skiper, Bratislava.

Řídící jednotka je vybavena montážní pozicí pro přijímač signálu z bezdrátových fotobuněk (868 MHz), který je možné do zařízení i dodatečně doplnit.

Od roku 2011 je po domlově dostupná i kombinovaná časomíra pro agility a flyball.

Fotobuňky

Pro snímání průchodu psa prostorem startu nebo cíle jsou užity reflexní fotobuňky Carlo Gavazzi nebo Omron – naproti fotobuňce je umístěna odrazka. Jde o průmyslové vodotěsné fotobuňky s garantovanou rychlostí reakčního času. Viděli jsme již vyrábět časomíry s využitím fotobuněk pro garážová vrata (!!!) - takováto polovičatá řešení vnáší do měření nejistoty v desítkách milisekund a snižují spolehlivost zařízení.

Fotobuňky je možné objednat v drátovém a v bezdrátovém provedení.

Bezdrátové fotobuňky

Bezdrátová fotobuňka komunikuje s přijímačem signálu, umístěným v řídící jednotce, na frekvenci 868 MHz. Dosah spojení je podle konkrétních podmínek minimálně 30 m ve volném prostoru, při přímé viditelnosti až 150 m. Pro zajištění spolehlivosti komunikace jsou data chráněna kombinovaným samoopravným a detekčním kódem, každá fotobuňka vysílá signál o své aktivaci opakovaně tak, aby byla zajištěna detekce i při špatných podmínkách příjmu nebo v prostředí s impulsním rušením.

Samotné bezdrátové fotobuňky jsou zařízení o rozměrech cca. 120 x 60 x 90 mm vybavené montážním třmenem pro uchycení ke stojanu. Napájení fotobuněk je zajištěno z vestavěného akumulátoru Li-Ion po dobu minimálně dvanácti hodin; nabíječka je součástí dodávky.

Na boční straně krabičky je umístěna vlastní fotobuňka, na opačné straně je umístěn vypínač a indikační LED diody stavu akumulátoru, fotobuňky a přenosu dat. Z horní stěny krabičky vystupuje prutová anténa.

Na těle bezdrátové fotobuňky je umístěn i konektor pro případné připojení doplňující fotobuňky.

Kombinace drátových a bezdrátových fotobuněk

V případě potřeby je možné na řídící jednotce vypnout přijímač signálu bezdrátových fotobuněk a připojit běžné drátové fotobuňky.

Doplňující fotobuňky

Pro dosažení vyšší spolehlivosti snímání je možné osadit na jeden stojan více fotobuněk nad sebou. Doplňující fotobuňky se připojují:

 • v systému s drátovými fotobuňkami do kabelu mezi stávající fotobuňku a řídící jednotku, je možné připojit maximálně dvě doplňující fotobuňky ke každé původní fotobuňce
 • v systému s bezdrátovými fotobuňkami do konektoru na těle bezdrátové fotobuňky. V případě potřeby připojení dvou doplňujících fotobuněk k jedné bezdrátové fotobuňce je nutné použít rozbočovací adaptér.
Velkoplošný displej

Pro zobrazení bežícího resp. naměřeného času a startovního čísla je možné časomíru doplnit o velkoplošný LED displej s pěti číslicovkami s velikostí znaků 18 cm. Displej je osazen vysokosvítivými LED diodami tak, aby byl čitelný i v prudkém slunečním světle. Displeje je možné dodat v libovolné barvě, vzhledem k citlivosti lidského oka doporučujeme zelenou nebo žlutou barvu.

Maximální vzdálenost displeje od řídící jednotky je 100 m (po domluvě 1500 m), na kabel lze připojit až 16 displejů.

Vzhledem k pracnosti a tím pádem relativně vysoké ceně výroby mechanické části displeje a osazování desek s LED diodami nabízíme zručnějším sportovním klubům možnost vyrobit si v případě zájmu část displeje svépomocí – můžeme dodat samostatné plošné spoje displeje nebo plošné spoje i osadit. Svépomocně vyřešenou mechanickou konstrukci s namontovanými plošnými spoji poté u nás doplníme o řídící procesor a oživíme.

Od verze softwaru z dubna 2013 je k možné k časomíře připojit i vysokosvítivý velkoplošný displej zobrazující čas, startovní číslo, jméno závodníka a počet chyb a odmítnutí.

LED displej vnitřní, se stojanem
Vnitřní LED displej se stojanem (aplikace: časomíra pro agility)
Propojení s počítačem a s MS Excelem

V balíku obslužného softwaru pro časomíru je obsažena aplikace pro stahování dat (záznamu časů a startovních čísel) po ukončení měření a export dat do MS Excelu.

Pro měření v reálných podmínkách závodů se osvědčila speciálně pro agility vytvořená aplikace Minipanel, která po spuštění zobrazí malé plovoucí okno pro operativní přenos dat mezi PC a časomírou.

V horní části okna je zobrazen aktuální čas v sekundách, pod kterým je podbarvené pole s aktuálně zvoleným startovním číslem. Barva pole je červená, běží-li časomíra; modrá, je-li časomíra zastavena, a černá, nelze-li časomíru spustit z důvodu časové blokace nebo trvalého zastínění některé fotobuňky.

Ve střední části okna je zobrazen seznam posledních naměřených časů. Stisk tlačítka Poslední do schránky zkopíruje do schránky systému Windows poslední měřený čas (zobrazený na vrcholu seznamu časů). Stisk tlačítka Vše do schránky zkopíruje do schránky systému Windows všechny měřené časy ze seznamu v takovém formátu, aby je bylo možné vložit do programu Microsoft Excel(r) jako sloupec hodnot pod sebou. Jsou-li v seznamu některé položky označeny, kopíruje tlačítko pouze označené položky.

Čtveřice tlačítek Vyp, Číslo, Čas, Střídat slouží pro ovládání přepínání zobrazení na velkoplošném displeji. Tlačítko Start. číslo nastaví na časomíře startovní číslo podle vedle tlačítka umístěného textového pole.

Zaškrtávací pole Hodiny na displej zajistí zobrazování reálného času na velkoplošném displeji časomíry. Zaškrtávací pole Tři des. místa přepíná formát zobrazení časů v programu. Je-li zaškrtnuto pole Automaticky do schránky, je do schránky systému Windows po ukončení měření časomírou automaticky vložen naměřený čas.

Aplikace Minipanel rovněž umožňuje záznam žurnálu, tj. textového záznamu o provozu časomíry. Na objednávku je možné zařízení dovybavit přímým tiskem žurnálu pomocí účtenkové tiskárny.

Je možné vytvořit si i aplikaci vlastní - komunikační protokol je dostupný na vyžádání.

Agility časomíra - PC software
Měření mezičasů

Do softwaru jednotky je doplněna podpora měření mezičasů za využití cílové fotobuňky (tj. vícenásobný proběh cílovou fotobuňkou). Je možné zvolit jeden až tři mezičasy. V případě, že je funkce mezičasů aktivní a závodník proběhne cílovou fotobuňkou, jsou první 1 resp. 2 či 3 časy proběhu (mezičasy) zaznamenávány do polí M1, M2 a M3 na displeji jednotky.

Po změření mezičasu se na externích displejích zobrazí čas mezičasu na cca. 2,5 sekundy.

Počítání chyb a odmítnutí

Časomíra je připravena pro připojení ovladače pro počítání chyb a odmítnutí. Načítané chyby jsou zobrazeny na displeji řídicí jednotky, na velkoplošném displeji a přeneseny aplikací Minipanel v reálném čase do počítače časoměřiče.

Časomíra pro flyball

Naše agility časomíra není v základním provedení zcela vhodná pro měření flyballu – každá flyballová brána odpovídá de facto dvěma za sebou postaveným bránám (stojanům) pro agility (je nutné vyhodnocovat směr běhu psa – to se provádí detekcí posloupnost přerušení paprsku dvou za sebou postavených bran).

Pro plnou podporu měření flyballu, tedy:

 • možnost připojení celkem čtyř světelných bran,
 • možnost připojení signalizačního „stromečku“,
 • samozřejmě upravený SW časomíry a případně i SW pro počítač.
je možné doplnit časomíru o „Flyball balíček“, který vhodně rozšiřuje možnosti zařízení. Samotné světelné brány a/nebo stromečky je možné dokoupit později. Připojení „stromečků“ není pro samotnou funkci zařízení nutné, stejné údaje jsou signalizovány na grafickém displeji časomíry, a je možné je doplnit později.

Jako světelné brány je možné použít buď:

 • dvě dvojice stojanů pro agility,
 • nebo jako obvykle ekonomičtější variantu speciální bránu pro flyball (de facto dva mechanicky spojené agility stojany); tato brána současně nese „stromeček“. Jsou využity poněkud levnější detekční prvky (optické závory pro EZS), což vede k nutnosti připojení kabelů k obou stranám brány.
Při užití stojanů pro agility je vhodné, aby obsahovaly minimálně tři fotobuňky – jinak nemusí být zajištěna dostatečně spolehlivá detekce směru běhu psa.

Reference

Naši první časomíru úspěšně využívá od léta roku 2006 Agility klub Skiper Bratislava. Děkuji panu Vakoničovi za podporu, konzultace i testování nových funkcí zařízení. Novější verze časomíry užívají např. kluby v Brně (2x), Blansku, Lokti a v Kdyni.

Speciální provedení "věda - výzkum" (tzv. časomíru R) používá Katedra tělesné výchovy PF OSU (2 ks), klub FC Nitra a MFK Karviná.

Ceny, dodací termíny

Prosím, informujte se e-mailem na ivo@strasil.net nebo telefonicky na čísle 721 735 988. Rádi Vám zdarma vypracujeme podrobnou nabídku.

Pro orientaci, ceny systému se pohybují v rozsahu od 13 tisíc Kč bez DPH za kompletní jednoduchou časomíru s jednou bránou a komunikací s počítačem. Cena drátového systému v běžné konfiguraci (s velkoplošným displejem a dvojicí bran) se podle zvolených parametrů pohybuje v rozsahu 23 - 40 tisíc Kč bez DPH.

Pokud hledáte profesionální časomíry zejména pro dostihy a lyžování, obraťte se prosím na firmu ACE Design, pro kterou jsme přesnou vícekanálovou bezdrátovou časomíru vyvíjeli. Firma ACE Design je také dodavatelem softwaru pro zpracování výsledků jezdeckých disciplín.

Ke stažení
Jméno souboru Popis Velikost Datum
navod_verze_2015.pdf Návod k časomírám, mod. rok 2015, drátové i bezdrátové provedení 615 KB 24.04.23 11:14