Vývoj elektroniky

Produkty

Podpora a zájmová sekce

Měřicí technika: reference

Aplikace z oblasti speciální měřicí techniky

Zpět na všechny reference

Přístroj pro měření a výzkum stresu

Přístroj pro měření a výzkum stresuPřístroj pro měření a výzkum stresu
Přístroj pro měření a výzkum stresu

Pro firmu Entrant jsme vyvinuli nositelný speciální přístroj pro měření fyzilogických funkcí. Naměřená data se užívají pro výpočet stresu s využitím unikátního termodynamického přístupu. Cílovou skupinou jsou astronauti, vojáci, zdravotníci nebo vrcholoví sportovci. Toto o projektu napsali ve Forbesu. Přístroj se testoval na polární základně ČR v Antarktidě a na simulované misi ESA na Islandu.

Zákazník: Entrant / Unico.ai / ESA European Space Agency, rok realizace: 2021

Zkušebna rotačních částí pro automotive výrobu

Zkušebna rotačních částí pro automotive výrobuZkušebna rotačních částí pro automotive výrobu
Zkušebna rotačních částí pro automotive výrobuPro zákazníka, vyrábějícího prvky pohonu elektromobilů, jsme vyvinuli a vyrobili elektrovýzbroj zkušebních stolic pro životnostní testy těchto prvků. Zařízení elektricky a mechanicky zatěžuje testovaný prvek podle zadaného programu, simulujícího provoz vozidla. Testy mohou trvat i několik měsíců, průběžné výsledky jsou ukládány do paměti zkušební stolice a z ní jsou déle přenášeny na centrální server k archivaci. Případné katastrofické sehlání zkoušeného prvku je detekováno tepelnými a vibračními ochranami a automaticky ukončí zkoušku.

Zákazník: undisclosed/nezveřejněno, Czech Republic, rok realizace: 2019

Hrázová kyvadla VD Vír I. - sběr dat

Hrázová kyvadla VD Vír I. - sběr datHrázová kyvadla VD Vír I. - sběr dat
Hrázová kyvadla VD Vír I. - sběr datRealizovali jsme systém sběru měřených dat z hrázových kyvadel VD Vír I. - jedné z nějvětších přehrad na Moravě. Speciální elektromechanické snímače, vyvinuté firmou BVT Technologies, jsou naším systémem každou půlhodinu aktivovány a provádí měření polohy hrázového kyvadla. Naměřená data a poruchové stavy jsou přenášeny datovou linkou do velínu přehrady, kde je umístěna sběrná jednotka s vyrovnávací pamětí pro data. Tato jednotka přenáší měřená data do informačního systému Povodí Moravy, přičemž emuluje protokol původního zařízení z 90. let, a současně jsou data ukládána a zpřístupněna na webovém serveru pro vzdálenou kontrolu. Zařízení je rovněž schopno nouzové komunikace pomocí GSM modulu, zejména v případě poruchových stavů.

Zákazník: BVT Technologies, a.s., rok realizace: 2010

Přesný pulsní generátor

Přesný pulsní generátorPřesný pulsní generátor
Přesný pulsní generátorPulsní generátor se obvykle užívá jako sekvencer spouštění dalších zařízení - typicky pro spouštění měření či ovlivnění experimentu v zadaném časovém programu. Vyvinutý přístroj generuje digitální pulsy nastavitelné šířky a vzájemného časového odstupu (od 10 ns do 1000 sekund) na až čtyřech výstupech. Spuštění generované sekvence může být ruční, automaticky opakované nebo na základě vnějšího spouštěcího signálu. K dispozici jsou i další režimy spouštění, například tvorba jednorázových pulsů, opakovaných pulsů, vynechávání pulsů v zadaném poměru atd. Základní rozlišení času je 10 ns. Přístroj je vyvinut variantně jako karta do sub-racku nebo jako samostatný přístroj.

Zákazník: CEITEC Research institute Brno, rok realizace: 2016

Tester prodyšnosti roušek podle EN 14683+AC

Tester prodyšnosti roušek podle EN 14683+ACTester prodyšnosti roušek podle EN 14683+AC
Tester prodyšnosti roušek podle EN 14683+AC
Náš dlouholetý zákazník, Textilní zkušební ústav Brno, se na nás obrátil s požadavkem na expresní návrh a výrobu přístroje pro měření prodyšnosti roušek (diferenciálního odporu roušek) podle normy ČSN EN 14683+AC Zdravotnické obličejové masky - Požadavky a metody zkoušení, Annex C. Od zadání po předání přístroje uběhl méně než měsíc, během kterého jsme stihli v době převažujícího home office provozu a karantény navrhnout přístroj, realizovatelný z komponent okamžitě dostupných v ČR. Přístroj je oproti podobným přístrojům na trhu vybaven podle normy nepovinným druhým průtokoměrem vzduchu pro kontrolu úniků, užívá speciální průtokoměry s malou tlakovou ztrátou (určené původně pro měření dýchání ve zdravotnických přístrojích) a je vybaven displejem s přehledným zobrazením měřených údajů.

Download Návod k obsluze. Přístroje obvykle skladem v Brně, pro cenu volejte.

Celé portfolio zařízení pro testování textilu.

Zákazník: Textilní zkušební ústav Brno / Textile Testing Institute Brno, rok realizace: 2020

Nabíječ - vybíječ MUP-2

Nabíječ - vybíječ MUP-2Nabíječ - vybíječ MUP-2
Nabíječ - vybíječ MUP-2


Na fotografii vyobrazené provedení MUP-2 umožňuje nabíjení a vybíjení článků či baterií v rozsahu 0 až 20 V, 2,5 A. Přístroj je tvořen elektronickou zátěží ve spojení s přesným zdrojem s omezením proudu a napětí. Zařízení je řízeno centrálně přes Ethernet z programového vybavení dispečinku, vytvořeného v systému ControlWeb (komunikační protokol je dokumentován). Součástí přístroje jsou tři vstupy pro připojení dalších přídavných měřicích zařízení. Přesnost jednotlivých měření se pohybuje v rozsahu 0,1 až 0,3 %.

Pokročilejší provedení MUP-3 je doplněno o impulsní nabíjení a vybíjení v rozsahu 4 až 20 A. Měřicí cykly mohou být řízeny interním sekvencerem zařízení s rozlišením na milisekundy. Sekvencer zařízení se programuje skripty v jazyce C, je tedy schopen řídit i složité postupy měření závislé např. na matematickém modelu připojené baterie nebo upravovat parametry nabíjení či vybíjení podle aktuálních měřených hodnot.

Výstavbu kompletních měřících pracovišť s našimi nabíječi-vybíječi zajišťuje firma Interal, s.r.o. Ostrava.

Další informace k nabíječům - vybíječům: programovatelné nabíječe - vybíječe.

Zákazník: Ing. Kičmer, Interal / Bochemie, rok realizace: 2014

Tester PDU

Tester PDUTester PDU
Tester PDUZařízení je určeno pro zátěžové testování a výstupní kontrolu panelů PDU (Power Distribution Unit), používaných v datových centrech. Zařízení je založeno na principu tzv. transformátorové zátěže: jednotlivé proudové okruhy zařízení jsou zatěžovány vysokými proudy simulujícími odběr proudu v řádu desítek kW, ale celková spotřeba zařízení je nízka, v běžném provozu do 500 W. Zařízení je řízeno počítačem. Prováděné testy jsou přesně dokumentovány do databáze, součástí procesu testu je i uložení protokolu a tisk výrobního štítku.

Zákazník: Conteg Pelhřimov, rok realizace: 2014

Alarm teploty ložiska pro vírník

Alarm teploty ložiska pro vírníkAlarm teploty ložiska pro vírník
Alarm teploty ložiska pro vírník

Alarm teploty ložiska hlavního rotoru pro vírník. Zařízení detekuje nadměrný ohřev ložiska rotoru srovnáním s teplotou okolí, v případě problému je spuštěn vizuální alarm na OLED displeji a akustický alarm. Obdobně jsou signalizovány teploty vzduchu mimo povolené provozní podmínky vírníku. Zvukový alarm je propojen do okruhu externího vstupu radiostanice, varovné hlášení může být reprodukováno v českém, anglickém či německém jazyce. Hlasitost alarmů je regulovatelná.

Zákazník: p. Dašovský, rok realizace: 2014

Měřič výparného a tepelného odporu textilních materiálů

Měřič výparného a tepelného odporu textilních materiálůMěřič výparného a tepelného odporu textilních materiálů
Měřič výparného a tepelného odporu textilních materiálů

Měřicí přístroj slouží pro měření tepelného odporu a výparného odporu textilních materiálů v souladu s normou ČSN EN ISO 11092 (800819) Textilie - Fyziologické účinky - Měření tepelného odporu a výparného odporu za stálých podmínek (zkouška pomocí vyhřívané desky simulující efekt pocení). Přístroj se vkládá do klimakomory, která zajišťuje stálou teplotu a vlhkost okolního vzduchu. Uvnitř přístroje je umístěna speciální vyhřívaná částečně propustná deska, která je automaticky zvlhčována a tím simuluje vlastnosti zpocené lidské kůže. Deska je uchycena na elektrickém posuvu a je tepelně stíněna elektronicky řízenými tepelnými chrániči. Povrch desky je ofukován částečně turbulentním prouděním vzduchu, vytvářeným tangenciálními ventilátory. Rychlost proudu vzduchu a její dynamické změny jsou elektronicky vyhodnocovány pro zpětnovazební kontrolu chodu ventilátorů. Podle energie, spotřebované pro dohřev desky, je dopočtena tepelná ztráta textilie - tepelný a výparný odpor. Součástí zařízení je řídicí počítač s OS Windows.

Datasheet zařízení: ISO 11092 Measurement Device - Guarded Hot Plate Skin Model.

Celé portfolio zařízení pro testování textilu a nábytku.

Zákazník: Textilní zkušební ústav TZÚ Brno, rok realizace: 2016

Kontinuální glukometr

Kontinuální glukometrKontinuální glukometr
Kontinuální glukometr

Bezdrátový potenciostat s rozhraním Bluetooth 2 nebo Bluetooth 4 / BLE. Zařízení měří koncentraci látek pomocí připojeného elektrochemického senzoru, jedním z primárních určení je glukometrie - kontinuální měření obsahu glukózy v lidské krvi.

Zákazník: BVT Technologies, a.s., rok realizace: 2014

Kapsle pro sledování průběhu teplot v pračce

Kapsle pro sledování průběhu teplot v pračceKapsle pro sledování průběhu teplot v pračce
Kapsle pro sledování průběhu teplot v pračce

Přístroj - kapsle pro sledování průběhu teploty v prací lázni v rozsahu 0 až 105 °C, použitelná pro průmyslové prádelny i běžné automatické pračky. Zařízení je napájeno baterií a podle konfigurace může do své paměti uložit až desítky pracích cyklů; měření se spouští a ukončuje plně automaticky. Přiložením magnetu je možné do záznamu ručně vložit značku (marker) pro potřeby vyhodnocení. Software pro PC je schopen data z kapsle exportovat pro formátu pro MS Excel nebo přímo do grafu průběhu teploty v čase.

Celé portfolio zařízení pro testování textilu a nábytku.

Zákazník: Textilní zkušební ústav TZÚ Brno, rok realizace: 2016

Převodník signálu IRC snímače

Převodník signálu IRC snímačePřevodník signálu IRC snímače
Převodník signálu IRC snímače

Dekodéry a převodníky signálů z inkrementálního enkodéru a absolutního enkodéru - speciální vývoj pro potřebu Škoda, Jaderné strojírenství. Převodníky mají být použity pro kalibraci zavážecích strojů. Jde o děliče signálu z inkrementálních snímačů a převodníky mezi paralelním a sériovým signálem snímačů. Platforma CPLD Xilinx.

Zákazník: Škoda JS, a.s., rok realizace: 2010

Magnetické čárové kódy

Magnetické čárové kódyMagnetické čárové kódy
Magnetické čárové kódy

Výzkum a návrh řešení magnetického záznamu dat na textilie. Byl realizován přípravek pro čtení magnetických kódů, nanesených na textilie - zařízení přečte kód na textilii a dekóduje jej ve spolupráci s aplikací na počítači. Současně je zobrazena kvalita čtených dat. Součást výzkumného projektu.

Zákazník: Textilní zkušební ústav TZÚ Brno, rok realizace: 2010

Jednotka pro synchronizaci hydraulických pohonů

Jednotka pro synchronizaci hydraulických pohonůJednotka pro synchronizaci hydraulických pohonů
Jednotka pro synchronizaci hydraulických pohonů

Jednotka zabraňuje vzpříčení pohonu stolu dolní scény měřením rozdílu mezi výsuvem levého a pravého hydraulického pohonu. V normálním provozu slouží jednotka jako měřidlo chyby synchronizace pohonů, přičemž může výstupními kontakty zakázat další běh pohonů, je-li diference příliš vysoká. V nouzovém režimu je možné při ručním ovládání přímo podle zobrazení na jednotce pohony ovládat. Pro měření jsou použity lankové snímače s rozhraním SSI.

Zákazník: Bosch Rexroth Brno, rok realizace: 2014

Měřicí kufr pro tenzometry

Měřicí kufr pro tenzometryMěřicí kufr pro tenzometry
Měřicí kufr pro tenzometry

Měřicí kufr je určen jako pomůcka pro nastavování tahu lan v pohonných systémech scénické techniky. Kufr v sobě sdružuje průmyslový počítač na bázi Windows Embedded s dotykovým ovládáním, zesilovače pro tenzometry, bateriové napájení a zvukový výstup, který umožňuje obsluze práci i bez vizuálního kontaktu s obrazovkou přístroje. S okolím je měřicí kufr M13 schopen komunikovat po standardní sběnici USB. Celá sestava výrobku je umístěna v odolném plastovém kufru a samotná elektronika je skryta za hliníkovým čelním panelem s gravírovanými popisy.

Zákazník: Bosch Rexroth Brno, rok realizace: 2014

Polarity Checker pro zkoušky reprodutorů

Polarity Checker pro zkoušky reprodutorůPolarity Checker pro zkoušky reprodutorů
Polarity Checker pro zkoušky reprodutorů

Zařízení Polarity Checker slouží k automatizované kontrole polarity reproduktoru při výstupní kontrole na výrobní lince reproduktorů. Reproduktor je připojen k výstupu Polarity Checkeru, který do reproduktoru vysílá pulsy známé polarity. K Polarity Checkeru je připojen mikrofon, který snímá vytvářený zvuk. Polarity Checker následně pomocí synchronní detekce určí polaritu reproduktoru a vyhodnotí ji buď jako správnou (NO) nebo chybnou (NOK). Podle nastavení přístroje může Polarity Checker po ověření správné polarity zapojení automaticky připojit k reproduktoru náš další výrobek: Tester reproduktorů - sweep NF generátor

Zákazník: PANASONIC Trstená SK, rok realizace: 2016

Tester reproduktorů - sweep NF generátor

Tester reproduktorů - sweep NF generátorTester reproduktorů - sweep NF generátor
Tester reproduktorů - sweep NF generátor

Zařízení slouží pro zkoušky reproduktorů v sériové výrobě. V automatickém režimu přístroj čeká na připojení reproduktoru - elektrické spojení je detekováno a do reproduktoru je přehrán zvuk 'sweep sine' - postupně přeladěný sinusový průběh v nastaveném rozsahu, podle potřeby i po průchodu filtrem typu dolní nebo horní propust s nastavitelnou strmostní. Vyhodnotí-li obsluha sluchem problematickou funkci reproduktoru, může přístroj přepnout do manuálního režimu, kdy může výstupní frekvenci generátoru ovládat velkým ergonomickým ovladačem.

Zákazník: PANASONIC Trstená SK, rok realizace: 2015

Vyhodnocení polohy pístu při tlakovém lití hliníku

Vyhodnocení polohy pístu při tlakovém lití hliníkuVyhodnocení polohy pístu při tlakovém lití hliníku
Vyhodnocení polohy pístu při tlakovém lití hliníku


Pro našeho zákazníka jsme vyvinuli dvě varianty (analogovou a digitální) jednotky pro vyhodnocení polohy pístu, která je snímána snímačem s analogovým výstupem 0 - 5 (10) V. Jednotka podle polohy pístu spíná dvě výstupní relé. Na LED diodách, resp. displeji jsou je signalizována aktuální poloha pístu a dosažený přesah polohy za spínací hranicí. Digitální varianta jednotky je schopna učení spínacích poloh podle chodu pístu a zobrazuje přímo polohu pístu v milimetrech či procentech.

Zákazník: JTEKT Automotive, Pardubice, rok realizace: 2015

Jednotky pro záznam jízdy vysokozdvižných vozíků

Jednotky pro záznam jízdy vysokozdvižných vozíkůJednotky pro záznam jízdy vysokozdvižných vozíků
Jednotky pro záznam jízdy vysokozdvižných vozíků


Jednotky Lite byly vyvinuty jako kompletní náhrada spínací skříňky pro vysokozdvižné vozíky. Jednotka v sobě uchovává záznam o použití vozíku konkrétním pracovníkem (jsou použity bezkontaktní čipové karty), záznam provozní doby a případné nehody vozíku. Snímání stavu vozíku je realizováno prostřednictvím otřesového snímače, umístěného na rámu stroje.

Zákazník: RAY CZ, s.r.o., rok realizace: 2013

Snímač ionizujícího a neionizujícího záření

Ve spolupráci se zákazníkem vyvíjíme pixelový detektor (de facto kameru) pro snímání ionizujícího a neionizujícího záření s využitím technologie laboratoří CERN - Medipix/Timepix2. Rozlišení 256 x 256 px s možností stackování více snímacích čipů. Připojení k PC pomocí USB3.

Zákazník: Crytur Turnov, rok realizace: 2013

Převodník signálu dutinoměru Marposs

Převodník signálu dutinoměru MarpossPřevodník signálu dutinoměru Marposs
Převodník signálu dutinoměru Marposs


Převodník signálu z jednotky dutinoměru (hloubkoměru či jiného měřidla) Marposs srovnává měřenou hodnotu s nastavenými mezemi výstupní kontroly. Je-li měřená hodnota v mezích, spíná výstupní relé převodníku, které povoluje vstup měřeného dílu do dalšího výrobního procesu.

Zákazník: JTEKT Automotive, Pardubice, rok realizace: 2014

Sběr dat z čidel teploty s termistory a výstupem Ethernet

Sběr dat z čidel teploty s termistory a výstupem EthernetSběr dat z čidel teploty s termistory a výstupem Ethernet
Sběr dat z čidel teploty s termistory a výstupem Ethernet

Realizované zařízení slouží k vyčítání dat z termistorických čidel teploty o celkovém počtu až 40 čidel. Získané údaje jsou zpracovány a prezentovány rozhraním Ethernet jako samostatná webová stránka a CSV soubor.

Nespornou výhodou předkládáného zařízení je pořizovací cena jednotlivých termistorických senzorů, oproti senzorům s číslicovým výstupem.

Výrobek je určen k montáži na lištu DIN a zabírá šířku cca 8 modulů.

Zákazník: Pavel Bednář, elektroinstalační práce, Olbramice, rok realizace: 2012

Modul pro kontrolu funkce elektrického plotu

Modul pro kontrolu funkce elektrického plotuModul pro kontrolu funkce elektrického plotu
Modul pro kontrolu funkce elektrického plotu

OEM modul pro kontrolu funkce elektrického ohradníku (plotu). Zalitý modul převádí hodnotu VN impulsu v kabelu elektrického ohradníku na analogovou hodnotu, snadno zpracovatelnou dalšími systémy

Zákazník: IQtronic technologies Europe s.r.o., rok realizace: 2014

Vývojová deska a SW pro analyzátory sítě

Vývojová deska a SW pro analyzátory sítěVývojová deska a SW pro analyzátory sítě
Vývojová deska a SW pro analyzátory sítě

Zpracovali jsme varianty HW řešení pro přesné 1F a 3F analyzátory sítě na bázi integrovaných obvodů Microchip a ST Micro (MCP3909, STPM). K těmto HW řešením jsme doplnili knihovnu pro zpracování dat z analyzátoru a vytvořili ukázkovou aplikaci pro jednoduché osmibitové i výkonnější mikrokontroléry PIC.

Zákazník: IQtronic technologies Europe s.r.o., rok realizace: 2014

Přístroj pro měření úhlů a vzdáleností

Přístroj pro měření úhlů a vzdálenostíPřístroj pro měření úhlů a vzdáleností
Přístroj pro měření úhlů a vzdáleností

Zařízení slouží k ruční přesné kontrole válečků vačkových spínačů - úhlu a vzdálenosti jednotlivých frézovaných zářezů. Maximální délka válečku je 150 mm, přesnost měření úhlu cca. 0,1 stupně, rozlišení měření vzdálenosti 0,01 mm. Měřicí jednotka umožňuje přepnutí na relativní měření a uložení nulové polohy měřicího hrotu.

Zákazník: Schneider Group, a.s., Písek, rok realizace: 2010

Analyzátor sítě pro testování čerpadel

Analyzátor sítě pro testování čerpadelAnalyzátor sítě pro testování čerpadel
Analyzátor sítě pro testování čerpadel

Jednoduchá aplikace s PLC Fatek a analyzátorem sítě Carlo Gavazzi pro testování čerpadel na konci výrobní linky - měří se, zda je proud a účiník motoru v požadovaných mezích podle zadaného typu čerpadla. Jsou podporovány jednofázová i třífázové stroje.

Zákazník: Sigma pumpy Hranice, rok realizace: 2014

Převodník PT-100 / PT-1000

Návrh a verifikace zapojení low-cost přesného dvojitého převodníku teploty z čidla PT-100/PT-1000, včetně ukázkového firmwaru pro mikrokontrolér.

Zákazník: IQtronic technologies Europe s.r.o., rok realizace: 2014

Bodotávek

BodotávekBodotávek
Bodotávek

Miniaturní elektronika pro bodotávek s PID řízením ohřevu, sledováním vzorku kamerou a měřením teploty snímačem Pt-1000. Celý proces měření je řízen z připojeného počítače.

Zákazník: BVT Technologies, a.s., rok realizace: 2010

Propojení fluxmetrů do PC

Převodník pro připojení fluxmetrů Magsys HGM do počítače PC byl vyvinut ve dvou variantách: pro spojení s MS Excelem pomocí maker a pro spojení s libovolným programem prostřednictvím emulace klávesnice. Oba vyvinuté převodníky podporují připojení dvou fluxmetrů současně.

Zákazník: PZK Brno, rok realizace: 2015

Impedanční převodník pro pH sondu

Vývoj impedančního převodníku pro pH sondu. Vyvinutý impedanční převodník vyřešil problém s nekorektně řešenými vstupy regulace pH bazénu, kdy vstupní proud regulátoru způsoboval postupnou degradaci sondy. Náš impedanční převodník má vstupní impedanci v řádu desítek až stovek TΩ, vstupní proudy v řádu 100 fA a je tak vhodný pro připojení snímačů s velmi vysokou výstupní impedancí.

Zákazník: Ing. Pavel Smílek, rok realizace: 2013

Propojení váhy do PC

Propojení váhy do PCPropojení váhy do PC
Propojení váhy do PC

Převodníky výstupů RS-232 obchodních a průmyslových vah či indikátorů (např. Uniprox) pro spojení s PC. Elektronika emuluje klávesnici počítače, tedy nejsou nutné žádné úpravy softwaru na počítači - přístroj jen 'naťuká' hodnotu z váhy do počítače místo obsluhy. Vyvinuto několik variant pro různé protokoly, různé váhy (např. Dibal G-300 nebo Dibal G-310), pro spojení více vah na více počítačů apod.

Zákazník: KJ Software Kostelec na Hané, rok realizace: 2015

Otáčkoměry do pouště

Speciální tachometry pro hydraulické pohony, v provedení pro pouštní podmínky a extrémní rozsah teplot.

Zákazník: German Gulf, Spojené arabské emiráty, rok realizace: 2008

Vizualizace měření počítačem částic

Vizualizace měření počítačem částicVizualizace měření počítačem částic
Vizualizace měření počítačem částic

Speciální úprava našich velkoplošných LED displejů s rozhraním MODBUS/RTU Master, ke kterému je připojen průmyslový teploměr s vlhkoměrem a počítač částic. Tyto zařízení slouží pro kontrolu stavu klimatizace a čištění vzduchu v prostředí clean-room.

Zákazník: BluePanther, rok realizace: 2014

Ovládací jednotka přepínače kapalin

Ovládací jednotka přepínače kapalinOvládací jednotka přepínače kapalin
Ovládací jednotka přepínače kapalin

Přepínač je určen k použití s ventilem Motor Valve MV-7/IMV-7. Tyto ventily se používají pro automatizaci laboratorních procesů, zde konkrétně pro kalibrační procesy elektrochemických senzorů.

Spolu s obslužným programem na PC dává přístroj uživateli možnost kontrolovat a měnit polohu ventilu (spojení vstupních a výstupních bran ventilu) ručně nebo v automatickém režimu s možností nastavení časových značek.

Přepínač komunikuje s PC standardním rozhraním USB.

Zákazník: BVT Technologies, a.s. Strážek, rok realizace: 2013

Tester záložních baterií

Tester záložních bateriíTester záložních baterií
Tester záložních baterií

Tester záložních baterií pro servisy PDA Symbol Technologies / Motorola. Zařízení je schopno několikasekundovým automatickým testem na bázi měření vnitřního odporu akumulátoru, rychlosti nabíjení a vybíjení roztřídit záložní akumulátorky na kusy vadné, nejisté k dalšímu testování a na kusy dobré, a to bez ohledu na aktuální stav nabití. Samozřejmě je možné i běžné nabíjení a vybíjení či měření kapacity běžným způsobem. Kritéria testů jsou nastavovány z počítače, stejně tak je možné na počítači sledovat proces měření či tisknout protokoly.

Zákazník: Symbol Technologies Brno, rok realizace: 2007