Vyhodnocení spotřeby energie

Zařízení pro sběr dat z měřičů energie
Popis zařízení

Systém je založen na sběrné jednotce MSE. Sběrná jednotka je připojena do sítě LAN objektu a svými vstupy snímá stav měřičů energie. Je možné připojit (podle typu sběrné jednotky):

  • běžné NN elektroměry (činné energie),
  • běžné VN elektroměry energetiky (činné energie, jalové energie), připojené přes tzv. "optočlen" (optoelektrický oddělovač, např. Svoboda OP6.3)
  • čtyřkvadrantové elektroměry (dodávky a výroby činné a jalové energie),
  • analyzátory sítě (přesné měřiče proudů, výkonů a napětí),
  • další zařízení s impulsním výstupem S0 (např. vodoměry, plynoměry),
  • na objednávku další zařízení s komunikací MODBUS nebo M-BUS.

Sběrná jednotka do své paměti zaznamenává data z připojených měřičů. Tato data následně stahuje program MSE SEE Logger, který je nainstalován na některém z počítačů v síti objektu. Data jsou zde ukládána do databáze, je možné jejich vyhodnocení a export, například do tabulky MS Excelu.

Ve větších instalacích jsou data ukládána na datový server, který umožňuje současný přístup více uživatelů.

SEE2 Logger, zobrazení grafu spotřeby el. energie
Program MSE SEE Logger: grafické zobrazení denního průběhu účiníku, činné spotřeby a napětí (instalace v trafostanici areálu EDEN Adamov)

Základní sběrná jednotka je schopna načítat a zpracovávat data z více vstupů nebo analyzátorů.

Zařízení umožňuje mj. provádět predikci hodnot, tedy na základě současných dat odhadnout spotřebu energie do konce fakturačního období. Data je možné vyhodnocovat v hodinových, denních, čtvrthodinových, pětiminutových či minutových intervalech, případně rozdělit data dle tarifů. Standardně je možné omezit zobrazení na určitý časový úsek (od data a času – do data a času). Nad omezenými zobrazeními je možné provádět výpočty průměrných resp. celkových a minimálních a maximálních hodnot.

S doplňkem Pokročilé statistiky je možné tyto výpočty provádět dávkově a na omezených časových úsecích (tj. například podle směn, podle časů spínání tarifů, od typu jednotky MSE-2 podle čtvrthodinových úseků apod.).

S doplňkem Prediktivní funkce 1 je možné předvídat denní spotřebu v závislosti na datech posledních třiceti dnů. Funkce bere v úvahu víkendy a státní svátky.

Doplněk Prediktivní funkce 2 zpřesňuje předvídání spotřeby následujícími algoritmy: užití plovoucích průměrů spolu se statistickými metodami eliminace výkyvů hodnot, možností ručního zadání koeficientu využití výroby pro jednotlivé dny (např. při předpokladu náběhu třísměnného provozu), výpočet predikce nejen pro celé dny, ale i pro jednotlivé směny a čtvrthodinová maxima.

SEE2 Logger, zobrazení tabulky dat
Program MSE SEE Logger: zobrazení dat ve formě tabulky
Ceny a dodací termíny

Prvky systému jsou vyráběny na zakázku. Rozlišujeme tři základní provedení sběrné jednotky (viz tabulka), které můžeme dále na přání zákazníka upravit.

Typ sběrné jednotky MSE MSE-2 MSE-X
Rozhraní Ethernet MODBUS-RTU Ethernet MODBUS-RTU Ethernet MODBUS-RTU
Max. počet analyzátorů 2 2 8
Vstupy S0 (plynoměr, vodoměr, std. elektroměr) 0 4 4
Počet výstupů signalizace dosažení 1/4hod maxima -- -- na obj. 2 (nastavitelné 1 – 99 % maxima)
Min. snímací interval 5 minut 1 minuta 1 minuta
Měření čtvrthodinových maxim, minim, graf čtvrthodinových dat ne ano ano
Snímání činného výkonu záznam záznam záznam
Snímání napětí jen zobrazení záznam záznam
Snímání proudů jen zobrazení záznam záznam
Snímání jal. výkonu jen zobrazení záznam záznam
Snímání zdánl. výkonu jen zobrazení záznam záznam
Snímání PF jen zobrazení záznam záznam
Měření špiček proudu, výkonu nelze záznam záznam
Funkce grafů jen činn. výkon všechna zazn. data všechna zazn. data
Délka archivu na PC/serveru bez omezení bez omezení bez omezení
Délka dat na sběr. jednotce 4 dny 7 dnů 7 dnů
Záloha dat na sběr. jednotce při výpadku sítě ne ano ano
Pokročilé statistiky* příplatek ano ano
Prediktivní funkce 1** příplatek příplatek ano
Prediktivní funkce 2** ne příplatek příplatek
Možnost práce bez serveru ano ano ano
Vzdálený přístup přes WWW (z libovolného PC v internetu) nelze jen se serverem jen se serverem
Spotřeba < 5 W < 5 W < 15 W
Dodací termín 2 týdny 3 týdny 3 týdny
Nabídková cena jednotky 21 000 Kč, skladem 28 600 Kč, skladem 37 000 Kč, do 3 týdnů

* balíček pokročilé statistiky (viz výše): cena příplatku 3 000 Kč
** balíček prediktivní funkce 1 (viz výše): cena příplatku 2 000 Kč
** balíček prediktivní funkce 1 (viz výše): cena příplatku 4 500 Kč

Cena software:

  • základní klientský software (pro PC obsluhy, zobrazení a archivace dat): zdarma,
  • balíček „server“ - umožňuje přístup z více PC obsluhy současně, archivuje centrálně data: 9 000 Kč, (pozn. pro běžné instalace je použití serveru zbytečné – stačí, když PC obsluhy alespoň 2x týdně běží)
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a bez instalace. Instalaci na místě účtujeme 600 Kč/hod + dopravné. Pro instalaci je nutný přístup k síti LAN, přidělená pevná (statická) IP adresa a přístup s administrátorskými právy k počítači, kde má být zřízen datový přístup do sběrné jednotky nebo kde má být instalován software serveru. Počítač musí být vybaven OS Windows XP/Vista/7 a osazen minimálně 512 MB RAM.

Podobná zařízení

Pro jednodušší aplikace o velkém počtu měřených míst, například pro měření spotřeby pokojů v ubytovacích zařízeních, nabízíme systém pro sběr dat z elektroměrů.

Ke stažení
Jméno souboru Popis Velikost Datum
navod-zakladni.pdf Návod pro základní MSE (jednotarifový SW) 838 KB 20.06.16 15:53